Geocomfort is BRL gecertificeerd en erkend!

GeoComfort is in het kader van de BRL11000 ‘Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen’ en de BRL6000-21 ‘Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen’ gecertificeerd.

Bedrijven die werkzaamheden verrichten aan ontwerp, realisatie en onderhoud (exploitatie) van bodemenergiesystemen en energiecentrales moeten conform de AMvB Bodemenergie per 1 oktober erkend en gecertificeerd zijn. De overheid stelt hiermee eisen aan bodemenergiesystemen met als doel robuuste en betrouwbare bodemenergiesystemen, energiebesparing en duurzaam gebruik van de ondergrond.

Wij zijn gecertificeerd op alle BRL11000 scopes Ontwerp, Detail engineering, Realisatie en Beheer en onderhoud en de BRL6000-21 scope Realisatie.

Met het BRL11000 certificaat is vervolgens de erkenning bij Bodem+ aangevraagd en inmiddels afgegeven. De BRL-certificaten en erkenning zijn integraal door de Installect bedrijven verkregen (GeoComfort maakt onderdeel uit van de groep). GeoComfort en zusterbedrijven voldoen hiermee volledig en tijdig aan alle overheidseisen met maximale integratie van de scopes bedenken, bouwen en beheren.

U kunt blijven rekenen op ons vakmanschap en de hoge kwaliteitstandaard!

De energietransitie is in volle gang, in 2020 moet Nederland één van de duurzaamste landen van Europa zijn. Door gebruik te maken van Warmte Koude Opslag in combinatie met een warmtepomp, is het mogelijk om een gebouw te realiseren dat uitsluitend gebruik maakt van duurzame energiebronnen.

Ziggo Dome Amsterdam is een voorbeeld waarbij volgens het all-electric concept wordt verwarmd en gekoeld. Tijdens evenementen wordt de concertzaal gekoeld. De warmte die hierbij vrij komt wordt in het grondwater opgeslagen. Diezelfde warmte wordt in de winter gebruikt om de Ziggo Dome te verwarmen. De elektriciteit wordt 100% groen opgewekt door een Nederlands windmolenpark.

GeoComfort & de Installect bedrijven zijn met Priva en BOM groep betrokken bij het ontwerp en de realisatie van 2,5 hectare orangerie in Shanghai China! Voor de conditionering van het enorme complex wordt een bodemenergiesysteem toegepast. De mega-broeikas zal voornamelijk een toeristische functie hebben en beschikt daarnaast over eigen horeca gelegenheden.

GeoComfort levert voor dit project de componenten ten behoeve van 4 volledige doubletsystemen. De doubletsystemen bestaan naast 8 bronnen uit 4 prefab SKID frames. De componenten worden in onze werkplaats in Nederland samengebouwd en getest, waarna de onderdelen in containers richting China vertrekken. In de zomer van 2015 worden de eerste containers verscheept naar Shanghai. Vanuit de Installect bedrijven verzorgt Installect advies het ontwerp en de begeleiding van het bodemenergiesysteem tot en met inbedrijfstelling.

De Installect bedrijven zien door internationaal groeiende markten en geschikte bodemsituaties kansen in Azië en Noord-Amerika. Door “in zee” te gaan met de juiste partners en nauwkeurig op zoek te gaan naar geschikte projecten zorgen we samen voor internationale verduurzaming.

In opdracht van Schulte en Lestraden gaat GeoComfort aan de slag op drie nieuwe projecten. Het betreffen WKO-installaties voor het Lisse ART museum te Lisse, het Conscious Hotel Amsterdam en het Raadhuishotel van Pestana in Amsterdam.

  • Voor het Lisser Art Museum wordt er een GeoMini monobron type GM10 gerealiseerd in combinatie met een GeoWP65-SKID, het technische ontwerp van de installaties is uitgevoerd door Deerns.
  • Het Conscious Hotel wordt eveneens uitgevoerd met een GeoMini (GM12,5) welke wordt gekoppeld aan een VRF systeem in het gebouw. Adviseur Booms & Kuipers tekende voor dit ontwerp.
  • Het Raadhuishotel wordt voorzien van een monobron uit de GeoThermic range (GT45) en een GeoWP315-SKID. Dit luxe 5-sterren hotel aan de Amstel wordt deels gerealiseerd in het voormalige monumentale Raadhuis van de gemeente Nieuwer Amstel.

Het hoofdkantoor van Hoogheemraadschap Delfland aan de Oude Delft wordt ingrijpend verbouwd om te voldoen aan de eisen van de huidige tijd. Het komende jaar zullen medewerkers van Koninklijke Woudenberg in nauwe samenwerking met Unica de renovatie met zorg uitvoeren. Het gebouw zal naar verwachting in juli 2017 weer heropend worden.

Zowel qua voorzieningenniveau als qua veiligheid en efficiëntie zijn de panden toe aan renovatie. Het verouderde pand wordt duurzaam verbouwd en ingericht. Het historische deel van het gebouw, het Huyterhuis, zal behouden blijven.

Er wordt een duurzame klimaatinstallatie gerealiseerd inclusief Warmte Koude Opslag en een warmtepomp. Samen met Unica en de ontwerpers Nelissen ingenieursbureau en IF technology gaan we het beste uit de bodem naar boven halen. Onze levering bestaat uit een GeoThermic monobron type GT25 in combinatie met een warmtepompsysteem type GeoWP175-SKID.

Voor meer informatie

GeoComfort BV
Dorpsstraat 30
7234 SP Wichmond
Nederland
Tel: +31 (0)575 441186
Fax: +31 (0)575 431199
E-mail: geocomfort@geocomfort.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op