WKO-installatie voor Hotel Okura Amsterdam

GeoComfort is betrokken bij de realisatie van een WKO-installatie voor het prestigieuze Hotel Okura te Amsterdam. Opdrachtgever is Van Dorp installaties (VDi) uit Amsterdam. De hotelorganisatie heeft het milieu en duurzaamheid hoog op de agenda staan en wil in het kader van onder andere het klimaatakkoord aan nieuwe eisen voldoen. Bijkomende aanleiding is de technische levensduur van onder meer de bestaande koelmachines en luchtbehandelingskasten. Hiervoor heeft het hotel een Masterplan Duurzaamheid ontwikkeld met een horizon van circa 15 jaar. Een nieuwe WKO-installatie maakt hier deel van uit. GeoComfort realiseert hiervoor twee monobronnen. Dit bronsysteem kan zeer flexibel – dus dichtbij het gebouw – geplaatst worden, hetgeen een kostenbesparend effect heeft. Omdat alle relevante techniek zoals de wisselaar en flowkering in ons bronsysteem zijn ingebouwd, is het hotel meteen ook verzekerd van een zeer robuuste WKO-installatie.

Ga naar project

ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) heeft per 28 augustus 2018 de aandelen van Geocomfort overgenomen. De overname versterkt de positie van beide bedrijven bij het ontwerpen, realiseren en beheren van integrale duurzame oplossingen.

De Installectbedrijven – bestaande uit Installect Advies, GeoComfort, Insted en Reduses – zijn op 2 juli 1998 opgericht door Henk Broekhuizen en Gerrit Kamphuis. In de achterliggende 20 jaar hebben de verschillende onderdelen en onze medewerkers zeer specifieke praktische kennis op het gebied van duurzame energiesystemen opgedaan. Hiermee hebben wij een unieke positie in Nederland opgebouwd. Om een volgende fase van groei door te maken, hebben we samenwerking gezocht met een sterke strategische partner: ENGIE.

Net zoals de Installectbedrijven heeft ENGIE de afgelopen tijd fors ingezet op innovatie in duurzaamheid. In Nederland heeft ENGIE speciaal hiervoor het bedrijf ENGIE Ventures & Integrated Solutions (EVIS) opgericht, waar wij nu onderdeel van uitmaken. Dankzij de overname van de aandelen van de Installectbedrijven, vormt EVIS inmiddels een groep met circa 150 medewerkers, die met grote passie de duurzaamheid in Nederland concreet willen maken.

Samen met onze nieuwe collega’s van EVIS gaan we verder impact maken met integrale oplossingen die inhoud kunnen geven aan de energietransitie en een schonere wereld. We behouden onze eigen identiteit, blijven op het zelfde hoge niveau dienstverlenend aan onze relaties en kunnen u met meer slagkracht nog beter van dienst zijn. U blijft dus zaken doen met dezelfde organisatie en hetzelfde vertrouwde team.

In alle fases – van ontwerp en realisatie tot aan beheer en exploitatie – zien we er naar uit om samen met jullie de duurzame toekomst te maken.

Met vriendelijke groet,

Team Geocomfort

De gemeente Zutphen heeft ingezet op verduurzaming van het in 1994 in gebruik genomen stadhuis. GeoComfort levert hiervoor de GeoDoublet 40. Dit energieopslagsysteem vormt een uitbreiding op de bestaande gebouwinstallatie voor luchtbehandeling, verwarming en koeling. Voor het doubletsysteem is gekozen, omdat de bodemsituatie slechts een beperkte boordiepte toelaat waardoor er twee separate bronnen nodig zijn.

De gemeente Zutphen heeft voor het verduurzamingsproject van het stadhuis  Installect Advies ingeschakeld als adviseur. Zij hebben de MER-notitie voor de WKO-installatie verzorgd en het traject voor de vergunningaanvraag in gang gezet. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de geografische basisformatie slechts een beperkte boordiepte toelaat. Dit was mede bepalend voor de keuze van het  doubletsysteem.

Capaciteit uitbreidbaar
De GeoDoublet 40 heeft een capaciteit van 40 m3/h die kan worden uitgebreid naar 60 m3/h. Dit is in de toekomst wellicht noodzakelijk omdat naast het stadhuis ook de aangrenzende twee musea en de nabijgelegen eeuwenoude Burgerzaal gebruik gaan maken van de WKO-installatie. Onderzocht wordt of ook het verderop gelegen Hamsphire Hotel bij het project betrokken kan worden. Dat past in de Zutphense plannen om energie optimaal te benutten. Net als de warmteafgifte van de gemeentelijke computerruimtes kan dan ook de vrijkomende warmte van de koelcellen van het hotel bijdragen aan de verduurzaming.

Gescheiden boringen
Voor het doubletsysteem moeten de bronnen op voldoende afstand van elkaar gerealiseerd worden om onderlinge verstoring van de koude en warme bron te voorkomen. Er worden dan ook twee separate boringen verricht: voor en achter het stadhuis, dat in het historische stadshart van Zutphen ligt. Gezien de aanwezigheid van historische gebouwen – waarvan delen soms wel duizend jaar oud zijn – moeten de boringen aan bijzondere eisen voldoen. Verticale boring zal plaatsvinden op locaties waar al eerder gewoeld is, om trillingen in het kwetsbare voegwerk van oude muren te voorkomen.

Leidingwerk
In de GeoDoublet worden hoogwaardige componenten en materialen toegepast, waardoor dit energieopslagsysteem geschikt is voor zowel zoet als zout grondwater. In de Zutphense binnenstad worden hoge eisen gesteld aan het leidingwerk. In verband met de vele archeologische bodemvondsten in de nabijheid van het stadhuis worden alle leidingen ondiep gelegd. Ook worden mantelbuizen aangebracht om beschadiging door verkeersbewegingen te voorkomen.

Ervaring
GeoComfort kan dankzij eerdere projecten in bijvoorbeeld het stadshart van Amsterdam op ruime ervaring bogen met vergelijkbare omstandigheden als nu in Zutphen gelden. Dit speelde voor het duurzaamheidsteam van de gemeente Zutphen een belangrijke rol bij de aanbestedingscriteria.

“Wij streven zoveel mogelijk naar inzet van lokale en regionale partners. GeoComfort komt uit deze regio. Doorslaggevend is de schat aan kennis en ervaring die zij inbrengen,” laat Willy Jebbink namens de gemeente Zutphen weten. “Zij hebben een grote staat van dienst en kunnen op alle fronten met ons meedenken.”

Klaas van Olst van Volat is namens de gemeente projectcoördinator bij het project in Zutphen. De uitvoerende installateur is Kimenai Installatiebeheer uit Lochem, een relatie waar GeoComfort regelmatig mee optrekt. De realisatie van de WKO-installatie moet in de loop van 2018 gereed zijn.

In opdracht van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten wordt de allereerste WKO-installatie van GeoComfort volledig vernieuwd.

Het bodemenergiesysteem is in het jaar 2000 in bedrijf genomen en is tevens het allereerste monobronsysteem met een ondergrondse warmtewisselaar (de GeoThermic type GT25). Alhoewel er inmiddels honderden GeoComfort installaties in Nederland gebruik maken van dit principe, was het concept van een ondergrondse TSA ten behoeve robuustheid en rendement destijds absoluut uniek te noemen.

Het systeem heeft na 17 jaar trouwe dienst nog geen groot onderhoud gehad. De bronpompen zullen preventief worden vervangen, maar de ondergrondse warmtewisselaar zal na volledige revisie opnieuw worden gebruikt. Door middel van spoel- en spuiacties wordt de bron ontdaan van eventueel vuil dat in de loop der jaren is opgehoopt.

Tegelijk met deze grote onderhoudsactie gaat ECN samen met Installect Advies naar de achterliggende, bovengrondse installaties kijken. Indien mogelijk zal het ontwerp van het bodemenergiesysteem verder worden geoptimaliseerd door het aandeel duurzaamheid te vergroten. We zijn erg dankbaar dat ECN zijn systeem goed onderhoudt en trots op onze eerste WKO-installatie. Op naar de volgende 17!

Bron: RTV Utrecht.

De Stadsschouwburg in Utrecht is vandaag aangesloten op een zogenoemde warmte-koudeopslag. Dat betekent dat er water wordt gebruikt om het pand te verwarmen en te verkoelen.

Het gaat volgens de schouwburg om de volgende stap in verduurzaming van het theater. De culturele instelling grijpt naar eigen zeggen iedere mogelijkheid aan om het gebouw duurzamer te maken. De nieuwe wateropslag is dan ook de kers op de taart.

“We zijn er al een tijdje mee bezig. Bij de recente verbouwing hadden we al een deel van de installaties energiezuing gemaakt en we kijken nu nog naar andere onderdelen in onze bedrijfsvoering”, zegt de projectleider.

De Stadsschouwburg wil in ieder geval het goede voorbeeld blijven geven op het gebied van duurzaamheid. “Eigenlijk heeft iedereen die plicht om dat te doen. Maar wij als bedrijf kunnen daar misschien een voortrekkersrol bij spelen.”

Powertalk met Frank Dimmendaal (GeoComfort) – Het hoe, wat en waarom van Bodemenergie (WKO) voor uw hotel.

Op 20 november nemen wij deel aan de HotelTech, hét event voor de hotellerie waar hospitality aan techniek wordt verbonden.

Bent u werkzaam in een managementfunctie in de hotellerie? Dan mag u HotelTech niet missen. Tijdens dit unieke evenement krijgt u antwoord op vragen als: hoe verbind ik innovaties en nieuwe technieken aan gastbeleving, duurzaamheid of maatschappelijk ondernemen? Hoe maak ik weloverwogen keuzes in het enorme aanbod?

De vraag naar duurzame technieken heeft in de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Energiebesparende koeling en verwarming in de hotelbranche is onmisbaar.

GeoComfort heeft jarenlange ervaring met de techniek van bodemenergie. Door het combineren van kennis van de bodem en de bovenliggende gebouwinstallatie realiseren we een optimaal ontwerp en een goede integratie met de totale systeemopzet met als resultaat dat het gehele energiesysteem de gewenste prestatie en comfort gaat leveren.

Frank Dimmendaal, technisch verkoopadviseur bij GeoComfort, neemt u graag mee in zijn Power Talk ‘Bodemenergie in uw hotel’ met de 3 kernwoorden: Why – How – What

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site: HotelTech.nl

Kom naar de lezing van Wim Kessels (RoyalHaskoningDHV) en Jeffrey Siemes (GeoComfort) op IT Room Infra!

14 november staat congrescentrum 1931 in Den Bosch volledig in het teken van computerruimtes, datacenters en cloud computing. Tijdens de 11de editie van IT Room Infra krijgen bezoekers alles te horen over het bouwen/verbouwen van een datacenter/computerruimte. Wim Kessels (RoyalHaskoningDHV) en Jeffrey Siemes verzorgen de presentatie over het duurzaam inzetten van restwarmte bij commerciële datacentra.

Is uw cooling plant toe aan een upgrade en denkt u tegelijkertijd na over de kansen die restwarmte u kan bieden? In de kennissessie krijgt u praktische tools aangereikt voor een businesscase waarbij restwarmte inkomsten kan genereren. Er wordt aandacht besteed aan verschillende energieconcepten, eigenaarschap van de installatie, energieopslag en investeringen. Uw datacenter als energieleverancier!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site: www.itroominfra.nl. U kunt zich via deze site gratis registreren met onze registratiecode: ITR1473

“Leveren jullie het energiedak niet?”

Een logische vraag van één onze klanten bij een nieuw project in Amsterdam. Het blijkt soms lastig uit te leggen dat we wél een ‘turnkey’ bodemenergiesysteem leveren (WKO-installatie en warmtepompsystemen), maar bijvoorbeeld niet altijd de regeneratievoorziening, die er eigenlijk toch bij hoort. Ook gezien de regelgeving BRL6000-21. Of om uit te leggen dat we bij veel projecten de warmtepompen leveren, maar niet de aanvullende warmteopwekkers voor het gebouw.

Ontzorgen zit in ons DNA, daarom gaan we deze uitdagingen natuurlijk niet uit de weg. De afgelopen jaren zijn we meer en meer betrokken geraakt bij projecten, waarbij gevraagd wordt om de gehele energieopwekking bij één partij onder te brengen. Ook zien we bestaande bouw- en ontwerpstructuren veranderen, waarbij integrale ontwerpteams zorgen voor de meest succesvolle gebouwen van Nederland. Om deel uit te maken van zo’n ontwerpteam vinden wij dat je niet alleen kennis en ervaring moet meebrengen, maar ook met goede oplossingen moet komen voor de klant. De integrale aanpak zit verweven in de organisatiestructuur van de Installectbedrijven en sluit naadloos aan.

Deze visie heeft geleid tot succesvolle projecten waarbij de ‘’scope of work’’ groter is dan daarvoor. Onze aanpak met gestandaardiseerde producten is er één waar we nog steeds sterk in geloven. Het is belangrijk om de innovatieve oplossingen te standaardiseren zodat ze ook bij andere klanten kunnen worden toegepast. Een project is maatwerk, maar door gestandaardiseerd en modulair te werk te gaan is het mogelijk om maatwerk te leveren met gestandaardiseerde producten. Standaard en maatwerk zijn dus geen tegenpolen.

Ontwikkelingen en innovaties hebben geleid tot een reeks aan nieuwe modules. Geïntegreerde software zorgt voor een optimale regeling en meer flexibiliteit tijdens het gebruik van het gebouw. Naast de warmtepomp SKID, worden tegenwoordig ook GeoDC-SKID’s, GeoED-SKID’s, GeoD-SKID’s en GeoCV-SKID’s geleverd. Deze prefab modules zorgen bijvoorbeeld voor dry cooler-, energiedak-, distributie- en CV-ketelintegratie. De uitbreidingen bieden mogelijkheden om klanten beter van dienst te zijn en optimaal te ontzorgen.

Door samen te werken met de installateur, bewezen ketenpartners en gebruik te maken van de ervaring in ons team, worden succesvolle duurzame projecten gerealiseerd.

Tussen 2009 en 2012 is het datacenter van Schuberg Philis ingrijpend verduurzaamd. Het resultaat is verbluffend: 86% besparing op energie!

Er is niet alleen gekozen voor het implementeren van nieuwe technieken zoals WKO. Bestaande installatie-onderdelen zijn ook aangepast, zodat deze weer gereed zijn voor de toekomst. Extra duurzaam dus.

Het optimaliseren van de energie efficiëntie is zeker nog niet gestopt. Kartrekker Arjan Westerhoff van Schuberg Philis heeft z’n bevindingen opgeschreven in een artikel, welke via deze link te lezen is.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeffrey Siemes.

Spindler Installatietechniek is al ruim 92 jaar actief als totaalinstallateur in de woning- en utiliteitsbouw, zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten. Spindler is onze opdrachtgever voor twee nieuwe projecten.

 

ECR De Statenhof in Leiden

De Statenhof in Leiden is een serviceflat die in 1972 gebouwd is en recent door ECR aangekocht. European Care Residences, afgekort ECR, is een organisatie die woonzorgvoorzieningen ontwikkelt in Nederland en elders in de wereld. ECR ontwikkelt met een eigen formule; levensloopbestendig wonen of verblijven. De renovatie van dit complex is in volle gang. Na de verbouwing telt deze ECR-locatie 49 twee- en driekamerappartementen en 19 zorghotelstudio’s.

Het bodemenergiesysteem zal de laagbouw en de algemene voorzieningen voorzien van de duurzame warmte en koude. De levering bestaat uit een GeoThermic type GT25 in combinatie met een GeoWP160-SKID c2 & GeoD-SKID. Adviseur Valstar Simonis tekende voor dit ontwerp.

 

De Windes Scheveningen

de-winden-scheveningen

Het project De Windes bestaat uit ZeeWinde en het exclusieve HaagWinde. HaagWinde is een chic en karakteristiek woongebouw met riante koopappartementen. In ZeeWinde worden 66 riante huurappartementen voor de vrije sector gerealiseerd. Beide gebouwen worden met elkaar verbonden door een ‘plint’ met daarin verschillende voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en horeca.

Voor De Windes wordt een GeoThermic monobron type GT20 gerealiseerd in combinatie met een GeoWP160-SKID c4 & GeoD-SKID. Het technische ontwerp van de installaties is uitgevoerd door Wolf+Dikken.

 

Voor meer informatie

GeoComfort BV
Dorpsstraat 30
7234 SP Wichmond
Nederland
Tel: +31 (0)575 441186
Fax: +31 (0)575 431199
E-mail: geocomfort@geocomfort.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op