Duurzaam bodemenergiesysteem voor Awarehouse Amsterdam

Tim Ruytinx, Geocomfort
Sr. Commercieel adviseur voor GeoComfort betekent voor Tim een ontwerpende en adviserende rol. Voor zijn opdrachtgevers verzorgt hij de geohydrologische, de juridische en de commerciële kant van de realisatie van bodemenergiesystemen.

“Het bodemenergiesysteem voor het duurzame en multifunctionele kantoorpand ‘Awarehouse Amsterdam’, is een mooi voorbeeld van een totaaloplossing die we samen met onze Installectpartners hebben gerealiseerd. Dit archetypische pakhuis in de Amsterdamse Houthavens is ontworpen met een blik op de toekomst, waarbij rekening is gehouden met herontwikkeling, hergebruik van materialen en duurzame energie.

GeoComfort heeft in de Houthavens al meerdere panden voorzien van een bodemenergiesysteem, waaronder het imposante gebouw van ‘lifestyle company’ PVH, bekend van merken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger. De ervaring die we hebben met het gebied en haar bodem, maakte de gunning voor opdrachtgevers ’Bennink Klimaattechniek’ en ‘Heren2’ een stuk eenvoudiger.

Installect Advies ontwierp het bodemenergiesysteem, verzorgde het bodemhaalbaarheidsonderzoek en de vergunningaanvraag, wij tekenden voor het detailontwerp van de installatie en de realisatie van twee monobronnen en een prefab warmtepompcentrale.

Peter Ophoff (Bennink Klimaattechniek)
“De opstelling van GeoComfort als partner in plaats van opdrachtnemer zorgt voor een prettige en soepele samenwerking.”

Met dit prestigieuze project hebben we bovendien laten zien flexibel in te kunnen spelen op tussentijdse aanpassingen tijdens de ontwikkeling van een gebouw. Tussentijds werd besloten om het gebouw met twee verdiepingen te verhogen, waardoor er een aanpassing nodig was in het vermogen van de warmtepomp. Door echte integrale werkwijze kunnen we dit soort aanpassingen direct toetsen, bijvoorbeeld aan de watervergunning en kunnen we eventuele wijzigingen direct doorvoeren. Het uiteindelijke resultaat voor onze opdrachtgever is een optimaal energiebesparende en kwalitatief bewezen gebouwinstallatie.”

Naast de warmtepomp-SKID leverde GeoComfort voor Awarehouse Amsterdam meerdere prefab SKID-frames voor regeneratie en redundantie én voor cv-distributie.

 

In opdracht van ‘Kuijpers Installatietechniek’, tekent GeoComfort voor het leveren van een energiesysteem voor de Nieuwezijds Voorburgwal 225. Het betreft een voormalig Kasbankgebouw, dat wordt omgebouwd tot kantoorruimte, waarin videogame-ontwikkelaar Guerrilla zijn intrek zal nemen. De ontwikkelaar is Kroonenberg Groep, bekend van projecten ‘The Bank’ en ‘Het Concertgebouwplein.’ 

De installatie
In samenspraak met NelissenIngenieursbureau , de architect van de installatie, hebben we gekozen voor twee GeoThermic monobronnen (2xGT40). Het hydraulisch hart van de binneninstallatie wordt gevormd door de zogenoemde SKID (GeoWP315-SKID), die gekoppeld is aan de monobronnen en het koelnet/cv-net.

Voordelen van twee monobronnen
Het systeem met monobronnen heeft een aantal voordelen ten opzichte van een doubletsysteem. Allereerst bevinden de warme- en koude bel zich boven elkaar en kunnen elkaar dus niet beïnvloeden. Daarnaast zijn de monobronnen zeer flexibel te plaatsen en is het aantal meters kabelwerk fors minder. Ook is er een kleinere technische ruimte nodig, omdat de meeste techniek in de bron zit. Bovendien heeft een GeoComfort monobron specifieke techniek voor ondergrondse warmtewisseling. Hierdoor heeft het geen extra beveiligingen nodig, wat de bedrijfsvoering behoorlijk vereenvoudigt.

Uitdaging
Boren in het centrum van Amsterdam is geen kleinigheid. Onze projectbegeleiders zorgen ervoor dat de stad en haar bewoners/bezoekers weinig tot geen overlast ondervinden van de boorwerkzaamheden. Zo zorgt het ontwerp ervoor dat de bronnen dichtbij elkaar liggen, waardoor het leidingtracé behoorlijk wordt ingekort. Ter bescherming van omliggende constructies, wordt er daarnaast een stalen ‘casing’ ingetrild, waarbinnen de boorwerkzaamheden plaatsvinden. Bovendien werken we zoveel mogelijk ’s nachts, zodat de verkeersstromen in het centrum van de stad niet verstoren.

Tussen 2009 en 2012 is het datacenter van Schuberg Philis ingrijpend verduurzaamd. Het resultaat is verbluffend: 86% besparing op energie!

Er is niet alleen gekozen voor het implementeren van nieuwe technieken zoals WKO. Bestaande installatie-onderdelen zijn ook aangepast, zodat deze weer gereed zijn voor de toekomst. Extra duurzaam dus.

Het optimaliseren van de energie efficiëntie is zeker nog niet gestopt. Kartrekker Arjan Westerhoff van Schuberg Philis heeft z’n bevindingen opgeschreven in een artikel, welke via deze link te lezen is.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeffrey Siemes.

Spindler Installatietechniek is al ruim 92 jaar actief als totaalinstallateur in de woning- en utiliteitsbouw, zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten. Spindler is onze opdrachtgever voor twee nieuwe projecten.

 

ECR De Statenhof in Leiden

De Statenhof in Leiden is een serviceflat die in 1972 gebouwd is en recent door ECR aangekocht. European Care Residences, afgekort ECR, is een organisatie die woonzorgvoorzieningen ontwikkelt in Nederland en elders in de wereld. ECR ontwikkelt met een eigen formule; levensloopbestendig wonen of verblijven. De renovatie van dit complex is in volle gang. Na de verbouwing telt deze ECR-locatie 49 twee- en driekamerappartementen en 19 zorghotelstudio’s.

Het bodemenergiesysteem zal de laagbouw en de algemene voorzieningen voorzien van de duurzame warmte en koude. De levering bestaat uit een GeoThermic type GT25 in combinatie met een GeoWP160-SKID c2 & GeoD-SKID. Adviseur Valstar Simonis tekende voor dit ontwerp.

 

De Windes Scheveningen

de-winden-scheveningen

Het project De Windes bestaat uit ZeeWinde en het exclusieve HaagWinde. HaagWinde is een chic en karakteristiek woongebouw met riante koopappartementen. In ZeeWinde worden 66 riante huurappartementen voor de vrije sector gerealiseerd. Beide gebouwen worden met elkaar verbonden door een ‘plint’ met daarin verschillende voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en horeca.

Voor De Windes wordt een GeoThermic monobron type GT20 gerealiseerd in combinatie met een GeoWP160-SKID c4 & GeoD-SKID. Het technische ontwerp van de installaties is uitgevoerd door Wolf+Dikken.

 

Ontwikkelaar Heren2 creëert 120.000 m² creatieve bedrijvigheid in de Houthavens. Heren2 heeft het gebied de afgelopen jaren herontwikkeld tot een modern, levendig bedrijvenpark met diverse duurzame gebouwen. GeoComfort is bekend in het gebied door het project Porcellis (hoofdkantoor Calvin Klein) dat onlangs is opgeleverd door GeoComfort aan Bennink Klimaattechniek.

GeoComfort gaat een energiesysteem leveren bestaande uit een GeoDoublet met twee warmtepompen geïntegreerd in de volledig gestandaardiseerde GeoWP-SKID. Voor optimale inzet van het bodemenergiesysteem wordt de GeoWP-SKID uitgebreid met een regeneratievoorziening, het zogenaamde GeoDC-SKID.

Naast een goed functionerend bedrijfsgebied wordt de Houthavens ook een plek waar het aangenaam verblijven is voor zowel de werknemers van de vele bedrijven die er gevestigd zijn alsmede voor de bewoners van de naastgelegen woonwijken. Dit wordt gerealiseerd door de openbare ruimte duurzaam en hoogwaardig in te richten. De havens krijgen door de aanwezigheid van bruisende horeca en culturele bezigheden, zoals het Theater Amsterdam, weer levendige kades.

In deze fase wordt een 4-tal gebouwen ontwikkeld met hotel- en kantoorfuncties. Het bodemenergiesysteem maakt gebruik van een collectieve WKO-installatie. De GeoWP-SKID draagt zorg voor de opwekking en distributie van warmte en koude naar de gebouwen. Ieder gebouw beschikt over een eigen ‘afgifte SKID’ zodat optimaal gestuurd kan worden op de wensen van de gebruiker.

Door het integrale ontwerp van het bodemenergiesysteem is het zelfs mogelijk om onderling energie uit te wisselen. Op deze manier is het op een warme kantoordag bijvoorbeeld mogelijk om de energie uit de kantoren in te zetten voor de verwarming van het zwembad in het hotel.

Het AFAS Circustheater heeft meer dan 100 jaar historie. Het werd in de beginjaren van de vorige eeuw geopend door Circus Schumann. Sinds de jaren ’90 is het theater in bezit van Joop van
den Ende, die het Circustheater in 1993 voorzag van grotere periferieruimten in het voor- en achterhuis. Zo werd het theater met de voorstelling ‘The Phantom of the Opera’ in augustus 1993 opnieuw geopend, na een toentertijd grootste verbouwing.
In 2007 is het Circustheater door GeoComfort voorzien van een Warmte Koude Opslag installatie (WKO-installatie). Dit was de eerste stap naar verduurzaming van het Theater.

Vanuit de ambitie van Stage Entertainment om haar vastgoed te verbeteren en verduurzamen, is besloten om een volgende stap te maken in de optimalisatie van de energieopwekking. Een conventionele warmtepomp bleek ongeschikt, aangezien het Theater hogere CV-temperaturen nodig heeft. Stage Entertainment heeft daarom opdracht gegeven voor de levering van een innovatieve hoogtemperatuur-warmtepomp van Reduses. De HT-Warmtepomp gaat onderdeel uit maken van de vernieuwde klimaatinstallatie, installateur Schulte en Lestraden voert de werkzaamheden uit. Door zijn specifieke toepassingsgebied (80-60°C) is de HT-warmtepomp relatief eenvoudig aan te sluiten op het bestaande afgiftesysteem. Koude wordt opgeslagen in de bestaande WKO-installatie en wordt in de zomer ingezet voor een comfortabel binnenklimaat.

De levering bestaat uit een Reduses warmtepomp type HT-WP400-H.1-80/60°C en wordt door GeoComfort verzorgd, inclusief een zogenaamde hydromodule. We zijn er trots op dat we samen met Schulte & Lestraden, Stage Entertainment en Installect Advies meer duurzame energie uit de bodem naar boven gaan halen voor verduurzaming van dit prachtige Theater!

Voor meer informatie

GeoComfort BV
Dorpsstraat 30
7234 SP Wichmond
Nederland
Tel: +31 (0)575 441186
Fax: +31 (0)575 431199
E-mail: geocomfort@geocomfort.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op