Voormalige Kasbank in Amsterdam krijgt bodemenergiesysteem van GeoComfort

In opdracht van ‘Kuijpers Installatietechniek’, tekent GeoComfort voor het leveren van een energiesysteem voor de Nieuwezijds Voorburgwal 225. Het betreft een voormalig Kasbankgebouw, dat wordt omgebouwd tot kantoorruimte, waarin videogame-ontwikkelaar guerrilla zijn intrek zal nemen. De ontwikkelaar is Kroonenberg Groep, bekend van projecten ‘The Bank’ en ‘Het Concertgebouwplein.’

Tussen 2009 en 2012 is het datacenter van Schuberg Philis ingrijpend verduurzaamd. Het resultaat is verbluffend: 86% besparing op energie!

Er is niet alleen gekozen voor het implementeren van nieuwe technieken zoals WKO. Bestaande installatie-onderdelen zijn ook aangepast, zodat deze weer gereed zijn voor de toekomst. Extra duurzaam dus.

Het optimaliseren van de energie efficiëntie is zeker nog niet gestopt. Kartrekker Arjan Westerhoff van Schuberg Philis heeft z’n bevindingen opgeschreven in een artikel, welke via deze link te lezen is.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeffrey Siemes.

Spindler Installatietechniek is al ruim 92 jaar actief als totaalinstallateur in de woning- en utiliteitsbouw, zowel bij nieuwbouw- als bij renovatieprojecten. Spindler is onze opdrachtgever voor twee nieuwe projecten.

 

ECR De Statenhof in Leiden

De Statenhof in Leiden is een serviceflat die in 1972 gebouwd is en recent door ECR aangekocht. European Care Residences, afgekort ECR, is een organisatie die woonzorgvoorzieningen ontwikkelt in Nederland en elders in de wereld. ECR ontwikkelt met een eigen formule; levensloopbestendig wonen of verblijven. De renovatie van dit complex is in volle gang. Na de verbouwing telt deze ECR-locatie 49 twee- en driekamerappartementen en 19 zorghotelstudio’s.

Het bodemenergiesysteem zal de laagbouw en de algemene voorzieningen voorzien van de duurzame warmte en koude. De levering bestaat uit een GeoThermic type GT25 in combinatie met een GeoWP160-SKID c2 & GeoD-SKID. Adviseur Valstar Simonis tekende voor dit ontwerp.

 

De Windes Scheveningen

de-winden-scheveningen

Het project De Windes bestaat uit ZeeWinde en het exclusieve HaagWinde. HaagWinde is een chic en karakteristiek woongebouw met riante koopappartementen. In ZeeWinde worden 66 riante huurappartementen voor de vrije sector gerealiseerd. Beide gebouwen worden met elkaar verbonden door een ‘plint’ met daarin verschillende voorzieningen op het gebied van welzijn, gezondheid en horeca.

Voor De Windes wordt een GeoThermic monobron type GT20 gerealiseerd in combinatie met een GeoWP160-SKID c4 & GeoD-SKID. Het technische ontwerp van de installaties is uitgevoerd door Wolf+Dikken.

 

Ontwikkelaar Heren2 creëert 120.000 m² creatieve bedrijvigheid in de Houthavens. Heren2 heeft het gebied de afgelopen jaren herontwikkeld tot een modern, levendig bedrijvenpark met diverse duurzame gebouwen. GeoComfort is bekend in het gebied door het project Porcellis (hoofdkantoor Calvin Klein) dat onlangs is opgeleverd door GeoComfort aan Bennink Klimaattechniek.

GeoComfort gaat een energiesysteem leveren bestaande uit een GeoDoublet met twee warmtepompen geïntegreerd in de volledig gestandaardiseerde GeoWP-SKID. Voor optimale inzet van het bodemenergiesysteem wordt de GeoWP-SKID uitgebreid met een regeneratievoorziening, het zogenaamde GeoDC-SKID.

Naast een goed functionerend bedrijfsgebied wordt de Houthavens ook een plek waar het aangenaam verblijven is voor zowel de werknemers van de vele bedrijven die er gevestigd zijn alsmede voor de bewoners van de naastgelegen woonwijken. Dit wordt gerealiseerd door de openbare ruimte duurzaam en hoogwaardig in te richten. De havens krijgen door de aanwezigheid van bruisende horeca en culturele bezigheden, zoals het Theater Amsterdam, weer levendige kades.

In deze fase wordt een 4-tal gebouwen ontwikkeld met hotel- en kantoorfuncties. Het bodemenergiesysteem maakt gebruik van een collectieve WKO-installatie. De GeoWP-SKID draagt zorg voor de opwekking en distributie van warmte en koude naar de gebouwen. Ieder gebouw beschikt over een eigen ‘afgifte SKID’ zodat optimaal gestuurd kan worden op de wensen van de gebruiker.

Door het integrale ontwerp van het bodemenergiesysteem is het zelfs mogelijk om onderling energie uit te wisselen. Op deze manier is het op een warme kantoordag bijvoorbeeld mogelijk om de energie uit de kantoren in te zetten voor de verwarming van het zwembad in het hotel.

Het AFAS Circustheater heeft meer dan 100 jaar historie. Het werd in de beginjaren van de vorige eeuw geopend door Circus Schumann. Sinds de jaren ’90 is het theater in bezit van Joop van
den Ende, die het Circustheater in 1993 voorzag van grotere periferieruimten in het voor- en achterhuis. Zo werd het theater met de voorstelling ‘The Phantom of the Opera’ in augustus 1993 opnieuw geopend, na een toentertijd grootste verbouwing.
In 2007 is het Circustheater door GeoComfort voorzien van een Warmte Koude Opslag installatie (WKO-installatie). Dit was de eerste stap naar verduurzaming van het Theater.

Vanuit de ambitie van Stage Entertainment om haar vastgoed te verbeteren en verduurzamen, is besloten om een volgende stap te maken in de optimalisatie van de energieopwekking. Een conventionele warmtepomp bleek ongeschikt, aangezien het Theater hogere CV-temperaturen nodig heeft. Stage Entertainment heeft daarom opdracht gegeven voor de levering van een innovatieve hoogtemperatuur-warmtepomp van Reduses. De HT-Warmtepomp gaat onderdeel uit maken van de vernieuwde klimaatinstallatie, installateur Schulte en Lestraden voert de werkzaamheden uit. Door zijn specifieke toepassingsgebied (80-60°C) is de HT-warmtepomp relatief eenvoudig aan te sluiten op het bestaande afgiftesysteem. Koude wordt opgeslagen in de bestaande WKO-installatie en wordt in de zomer ingezet voor een comfortabel binnenklimaat.

De levering bestaat uit een Reduses warmtepomp type HT-WP400-H.1-80/60°C en wordt door GeoComfort verzorgd, inclusief een zogenaamde hydromodule. We zijn er trots op dat we samen met Schulte & Lestraden, Stage Entertainment en Installect Advies meer duurzame energie uit de bodem naar boven gaan halen voor verduurzaming van dit prachtige Theater!

In opdracht van onze partner Klimaatservice Holland zijn we 10 jaar betrokken bij de volledige instandhouding van de geleverde monobronsystemen. Gedurende deze periode worden, naast het reguliere onderhoud, monitoring en vergunningswerkzaamheden, de kosten voor vervangingen en reparaties van onderdelen van de WKO-installatie volledig gedragen door zusterbedrijf Insted in samenwerking met GeoComfort.

Het betreft het hoofdkantoor van de ASN bank in Den Haag en het woonzorgcentrum Rietveld in Alphen aan den Rijn. Bij beide projecten is een GeoThermic-systeem (type GT20) gerealiseerd die welke in 2014 respectievelijk 2015 zijn opgeleverd. Sindsdien zijn de systemen onderhouden en gemonitord door GeoComfort. Recent is er voor gekozen om dit uit te breiden naar een volledige instandhouding voor de duur van 10 jaar bij zusterbedrijf Insted.

Op het moment dat de ASN-bank een nieuw pand betrekt, mag het duidelijk zijn dat duurzaamheid van het pand bovenaan de agenda staat. Het is dus niet verwonderlijk dat is gekozen voor de verduurzaming van een bestaand gebouw in plaats van nieuwbouw. De ASN Bank verhuisde op 31 maart 2012 naar een volledig gerenoveerd kantoorgebouw aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Aan het gebouw, 4.100 m2 groot, zijn diverse maatregelen getroffen om het energieverbruik te verminderen. Het pand is van energielabel G naar energielabel B gestegen en met de WKO gestegen naar energielabel A.

Het project Rietveld in de wijk Kerk en Zanen is met 9.200 m2 BVO en 155 bewoners redelijk groot, maar door de opzet met 19 kleinschalige wooneenheden wordt voor bewoners een ‘zo thuis mogelijk gevoel’ gecreëerd. De bewoners hebben hun eigen slaapkamer en delen een gemeenschappelijke woonkamer en keuken met acht bewoners waar zich het dagelijks leven met bijbehorende activiteiten afspeelt. Binnen iedere groepswoning worden de uitgangspunten van kleinschalige zorg en wonen gehanteerd.

Voor meer informatie

GeoComfort BV
Dorpsstraat 30
7234 SP Wichmond
Nederland
Tel: +31 (0)575 441186
Fax: +31 (0)575 431199
E-mail: geocomfort@geocomfort.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op