GeoComfort B.V. besteedt veel zorg aan het onderhoud van deze website. De gegevens die via de website worden verstrekt, zijn in principe afkomstig van betrouwbare bronnen.

Toch kan GeoComfort B.V. noch de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van gegevens voor welk gebruik dan ook garanderen. Gegevens worden zonder welke garantie dan ook verschaft. Aan de inhoud van de site kunnen tegenover GeoComfort B.V. dan ook geen rechten worden ontleend.

De gebruiker wordt ervoor gewaarschuwd dat de verstrekte gegevens periodiek, zonder aankondiging, kunnen worden gewijzigd.

GeoComfort B.V. is niet verantwoordelijk voor om het even welk initiatief dat de gebruiker op basis van de verstrekte gegevens neemt.

GeoComfort B.V. deelt je (al dan niet geanonimiseerde) gegevens met:
• MailChimp: persoonlijke gegevens worden gesynchroniseerd ten behoeve van onze nieuwsbrief.
• Google Analytics: geanonimiseerde gegevens worden gedeeld voor het samenstellen van statistieken omtrent het gebruik van onze website.

GeoComfort B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de website van GeoComfort B.V. of met de onmogelijkheid deze te gebruiken.

GeoComfort B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van de website en verwante gegevensdiensten.

Indien je denkt dat gegevens op deze internetsite onjuist zijn, dan verzoeken wij je vriendelijk dit te melden bij de Webmaster.