Kwaliteit

Kwaliteit is voor ons een basisuitgangspunt voor een optimaal rendement van WKO-installaties. Deze kwaliteit wordt door middel van diverse verkregen certificaten voor u geborgd.

GeoComfort is ISO 9001 gecertificeerd en voldoet hiermee aan het internationale ISO-standaard voor kwaliteitsmanagement.

Bedrijven die werkzaamheden verrichten aan ontwerp, realisatie en onderhoud (exploitatie) van bodemenergiesystemen en energiecentrales moeten conform de AMvB Bodemenergie per 1 oktober 2014 erkend en gecertificeerd zijn. Wij zijn gecertificeerd op alle BRL11000 scopes Ontwerp, Detail engineering, Realisatie en Beheer en onderhoud en de BRL6000-21 scope Realisatie.

          

Tevens zijn wij actief lid van branchevereniging BodemenergieNL en verspreiden onze kennis en ervaring door het geven van cursussen.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op