Visie

De vraag naar duurzame technieken heeft in de afgelopen jaren duidelijk een vlucht genomen. Energietarieven stijgen doorlopend en de overheid stelt steeds strengere eisen ten aanzien van energieprestaties van gebouwen. Energiebesparende koeling en verwarming is dus alleen maar interessanter en onmisbaar geworden. Duurzame techniek moet zowel technisch als financieel realiseerbaar zijn, zodat in de praktijk de beoogde besparing wordt gerealiseerd. Duurzaamheid is daarmee meer dan een modewoord!

Tijdens ons symposium ‘Duurzaam Ondernemen’ omschreef Jan Dekker (voorzitter van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs Kivi Niria) deze visie als volgt samen:

“de goden moeten de Titanen en Cyclopen, de veelkoppige monsters en rechtlijnige denkers met één oog, verslaan om de aarde bewoonbaar te maken. Dat is zinnebeeldig voor wat GeoComfort heeft gedaan”.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op