Onderhoud

Nazorg is een van de belangrijkste succesfactoren voor een goed werkende installatie en tevreden eindgebruikers. Wij blijven ook na realisatie van de systemen zoveel mogelijk betrokken bij ons product. Behalve garantie is inspectie en monitoring een kerntaak: jaarlijks worden de systemen ter plekke geïnspecteerd en worden metingen verricht om de conditie te controleren.

De energiesystemen (waarbij een onderhoudscontract is afgesloten) worden met een modem in de regelkast uitgerust zodat op elk gewenst moment op afstand naar de werking van het systeem gekeken kan worden. Voor meer informatie omtrent onze monitoringsapplicatie klik hier.

Voor uitgebreide mogelijkheden ten aanzien van beheer en instandhouding van de totale energieopwekking biedt ons zusterbedrijf Insted de totaaloplossing. Desgewenst garanderen zij·de systemen all-in, inclusief vervangingen voor 5, 10 of 15 jaar. Ook biedt Insted de mogelijkheid voor 24/7 storingsopvolging.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op