Monitoring

Een blijvend goede systeemprestatie!

Het duurzame energiesysteem moet zich terugverdienen door een hoge comfortbeleving maar vooral maximale energiebesparing. Het is daarom belangrijk om na ingebruikname het functioneren van het systeem kritisch te blijven volgen en waar nodig optimaal af te stemmen op de gebruiker.

Wij besteden veel aandacht aan monitoring, bewaking én het jaarlijks rapporteren van de systeemprestaties. Dit is een standaard onderdeel van het onderhoudscontract, op deze wijze kan tijdig ingegrepen worden, mocht er iets niet optimaal functioneren. De systemen zijn opgenomen in een geautomatiseerd monitoringssysteem. Dit houdt in dat er dagelijks automatisch gegevens opgehaald worden uit de systemen. Daarnaast kan het onderhoudscontract worden uitgebreid met het aanleveren van de benodigde gegevens ten behoeve van de vergunningsvoorschriften Waterwet. Aan het eind van de jaarlijkse contracttermijn wordt een volledige weergave verstrekt van de werking van het systeem. Hierbij wordt een schriftelijke toelichting en advies gegeven.

 

Inzicht en invloed op prestaties van uw gebouw en WKO via Alvarium

Ons zusterbedrijf Insted heeft een unieke softwaretool ontwikkeld, waarmee prestaties van uw gebouw en WKO installatie worden gemeten, gecontroleerd en zonodig kunnen worden bijgestuurd. Op basis van verschillende parameters die vooraf door de gebruiker worden gedefinieerd, zorgt Alvarium voor een optimale balans en worden prestaties van de BOA (Bron, Opwekking, Afgifte) geborgd.

Meer informatie? Neem contact op met ons of direct met Insted en bekijk alvast de presentatie van deze revolutionaire softwaretool.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op