Burgerweeshuis, Amsterdam

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

Warmte en koude voor het voormalige Burgerweeshuis in Amsterdam wordt na de transformatie grotendeels opgewekt door een WKO-installatie, aangevuld met enkele cv-ketels. Het bodemenergiesysteem is ontworpen, geprefabriceerd en aangelegd door de zusterbedrijven GeoComfort BV, Installect Advies BV en Insted BV, in nauwe samenwerking met warmtepompleverancier CIAT Nederland BV
“Vanwege de Rijksmonumentale status van het voormalige Burgerweeshuis mochten op het dak van het gebouw geen installaties worden opgesteld, waardoor bijvoorbeeld lucht/wateroplossingen niet mogelijk waren, vertelt Tim Ruytinx, Sales Engineer bij GeoComfort. “Een energetisch optimum werd gevonden in een bodemenergiesysteem, waarvoor installatieadviseur Hans van Dam Projectmanagement & Advies al in een vroeg projectstadium heeft afgestemd met Installect Advies BV. Samen hebben zij het installatieontwerp gemaakt, waarin duurzaamheid, energiezuinigheid, optimaal omgevingsmanagement en respect voor de historie centraal stonden.

Monobron
Diverse aannemers schreven in op het project, dat uiteindelijk werd gegund aan de installatiecombinatie Klimaatservice Holland (W) en Elektroservice Holland (E). Ruytinx: “Klimaatservice Holland is een vaste opdrachtgever van ons. Samen hebben wij het ontwerp geoptimaliseerd, waarna we ook deze opdracht gegund kregen.” Gekozen is voor een monobronsysteem, vertelt hij, waarbij warmte en koude in één bron worden opgeslagen. “Met deze oplossing spelen wij maximaal in op de drukke omgeving rondom het voormalige Burgerweeshuis, waarbij interferentie met bronnen van derden wordt voorkomen.
De warmtepomp betreft een product uit de DYNACIAT-serie van CIAT Nederland BV.

Info