Stadhuis Zutphen

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

GeoComfort levert WKO-installatie voor stadhuis Zutphen

De gemeente Zutphen heeft ingezet op verduurzaming van het in 1994 in gebruik genomen stadhuis. GeoComfort levert hiervoor de GeoDoublet 40. Dit energieopslagsysteem vormt een uitbreiding op de bestaande gebouwinstallatie voor luchtbehandeling, verwarming en koeling. Voor het doubletsysteem is gekozen, omdat de bodemsituatie slechts een beperkte boordiepte toelaat waardoor er twee separate bronnen nodig zijn.

De gemeente Zutphen heeft voor het verduurzamingsproject van het stadhuis  Installect Advies ingeschakeld als adviseur. Zij hebben de MER-notitie voor de WKO-installatie verzorgd en het traject voor de vergunningaanvraag in gang gezet. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de geografische basisformatie slechts een beperkte boordiepte toelaat. Dit was mede bepalend voor de keuze van het  doubletsysteem.

Capaciteit uitbreidbaar
De GeoDoublet 40 heeft een capaciteit van 40 m3/h die kan worden uitgebreid naar 60 m3/h. Dit is in de toekomst wellicht noodzakelijk omdat naast het stadhuis ook de aangrenzende twee musea en de nabijgelegen eeuwenoude Burgerzaal gebruik gaan maken van de WKO-installatie. Onderzocht wordt of ook het verderop gelegen Hamsphire Hotel bij het project betrokken kan worden. Dat past in de Zutphense plannen om energie optimaal te benutten. Net als de warmteafgifte van de gemeentelijke computerruimtes kan dan ook de vrijkomende warmte van de koelcellen van het hotel bijdragen aan de verduurzaming.

Gescheiden boringen
Voor het doubletsysteem moeten de bronnen op voldoende afstand van elkaar gerealiseerd worden om onderlinge verstoring van de koude en warme bron te voorkomen. Er worden dan ook twee separate boringen verricht: voor en achter het stadhuis, dat in het historische stadshart van Zutphen ligt. Gezien de aanwezigheid van historische gebouwen – waarvan delen soms wel duizend jaar oud zijn – moeten de boringen aan bijzondere eisen voldoen. Verticale boring zal plaatsvinden op locaties waar al eerder gewoeld is, om trillingen in het kwetsbare voegwerk van oude muren te voorkomen.

Leidingwerk
In de GeoDoublet worden hoogwaardige componenten en materialen toegepast, waardoor dit energieopslagsysteem geschikt is voor zowel zoet als zout grondwater. In de Zutphense binnenstad worden hoge eisen gesteld aan het leidingwerk. In verband met de vele archeologische bodemvondsten in de nabijheid van het stadhuis worden alle leidingen ondiep gelegd. Ook worden mantelbuizen aangebracht om beschadiging door verkeersbewegingen te voorkomen.

Ervaring
GeoComfort kan dankzij eerdere projecten in bijvoorbeeld het stadshart van Amsterdam op ruime ervaring bogen met vergelijkbare omstandigheden als nu in Zutphen gelden. Dit speelde voor het duurzaamheidsteam van de gemeente Zutphen een belangrijke rol bij de aanbestedingscriteria.

“Wij streven zoveel mogelijk naar inzet van lokale en regionale partners. GeoComfort komt uit deze regio. Doorslaggevend is de schat aan kennis en ervaring die zij inbrengen,” laat Willy Jebbink namens de gemeente Zutphen weten. “Zij hebben een grote staat van dienst en kunnen op alle fronten met ons meedenken.”

Klaas van Olst van Volat is namens de gemeente projectcoördinator bij het project in Zutphen. De uitvoerende installateur is Kimenai Installatiebeheer uit Lochem, een relatie waar GeoComfort regelmatig mee optrekt. De realisatie van de WKO-installatie moet in de loop van 2018 gereed zijn.

Info