The Student Hotel & Antoni, Delft

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

Naast het Stadskantoor en het Centraal Station in Delft hebben we bodemenergiesystemen gerealiseerd voor de projecten The Student Hotel (TSH) en woongebouw Antoni. De gebouwen liggen naast elkaar met daartussen de ondergrondse spoortunnel, het gebied wordt Nieuw Delft genoemd. TSH realiseerden we in opdracht van Bectro, Antoni in opdracht van BRI.
Beide gebouwen zouden in eerste instantie voorzien worden van monobronnen. Na de eerste proefboring bleek echter dat een monobron hier vanwege de tegenvallende bodemopbouw niet mogelijk was. Gelukkig kon GeoComfort de oplossing bieden om toch bodemenergie mogelijk te maken. We hebben alle partijen bij elkaar weten te brengen waarbij in goed overleg met opdrachtgevers, gemeente en adviseurs is besloten om twee doubletsystemen te maken. Installect heeft de vergunningsaanvraag Waterwet verzorgd. Hoewel beide gebouwen een eigen bodemenergiesysteem hebben, wisselen ze ondergronds energie uit doordat de warme respectievelijk koude bronnen bij elkaar zijn geplaatst.

Info