Modulair maatwerk in bodemenergie

Overtuigd modulair

Onze overtuiging ligt in het modulair bouwen, waarbij standaardisatie onze kracht is. Of het nu gaat over monobronnen, doubletsystemen of volledige bodemenergiesystemen. Begonnen met gestandaardiseerde WKO-installaties, zijn we al ruim 15 jaar leverancier van volledige energiesystemen, compleet met warmtepompen, dry coolers, distributiesystemen, E-ketels, regeneratie, et cetera. Alles in modulaire ‘SKID’s’ en voorzien van eigen regeltechniek, ontwikkeld door onze technici en softwarespecialisten.

Het begint bij de bron

Voor de één een pakkende kreet, voor ons dagelijkse realiteit. We maken onderscheid tussen open- en gesloten WKO-installaties. Gesloten systemen, ook wel bodemwarmtewisselaars genoemd, zijn met name geschikt voor kleinere projecten. GeoComfort is gespecialiseerd in open WKO-installaties, we realiseren zowel doublet- als monobronsystemen.

DOUBLETSYSTEMEN

Een doubletsysteem bestaat uit twee bronnen, doorgaans een warme en een koude bron. Afhankelijk van de vraag vanuit het gebouw (koelen of verwarmen), wordt er energie onttrokken uit de warme of uit de koude bron.
De restenergie uit het gebouw wordt geïnfiltreerd in de andere bron en wordt opgeslagen om op een ander moment te gebruiken.

MONOBRONSYSTEMEN

Monobronsystemen zijn een doorontwikkeling van doubletsystemen. Wanneer de bodem het toelaat om de warme en koude bron niet naast elkaar, maar boven elkaar te plaatsen, biedt dat interessante voordelen. De onderlinge afstand van de bronnen verdwijnt én er hoeft maar één boring te worden gedaan. Dit levert optimalisaties op boorkosten, maar bijvoorbeeld ook op terreinleidingwerk- en bekabeling.

Het hydraulische hart van de energiecentrale

Al meer dan 15 jaar zijn we één van de koplopers op het gebied van prefab energiecentrales voor bodemenergie. We bouwen energiecentrales altijd in de vorm van prefab SKID-frames. Een SKID is een prefab frame waarin alle technische componenten vooraf zijn samengebouwd. Je zou de SKID ‘het hydraulische hart’ van een installatie kunnen noemen.

De Warmtepomp-Skid van GeoComfort: GeoWP-Skid

De GeoWP-SKID bestaat uit één of meerdere warmtepompen en SKID frames, waarop we pompen, kleppen, appendages en regeltechniek bouwen. De GeoWP-SKID wordt in delen aangeleverd, inclusief verbindingsleidingen, nadat alle afzonderlijke producten uitgebreid getest zijn in onze werkplaats. Hierdoor leveren we een energiebesparend product die grote bedrijfszekerheid biedt. Er zijn vier verschillende configuraties, optimaal afgestemd op gebouw, gebruik en comfort.

skid DC icon
DE GEODC-SKID VOOR REGENERATIE EN REDUNDANTIE

De GeoDC-SKID is een uitbreiding van de GeoWP-SKID voor regeneratie en redundantie. De GeoDC-SKID kan aanvullende warmte- of koude laden, maar het is ook mogelijk om vrije koeling te leveren en de condensorwarmte van de warmtepomp af te voeren in koelmachinebedrijf.

skid CV icon
DE GEOCV-SKID VOOR AANVULLENDE WARMTE

De GeoCV-SKID is een uitbreiding op de GeoWP-SKID ten behoeve van het inkoppelen van aanvullende verwarming. De GeoCV-SKID kan aanvullende warmte leveren, maar verzorgt ook de distributie over het CV-net.

skid GKW icon
DE GEOGKW-SKID VOOR AANVULLENDE KOELING

De GeoGKW-SKID is een uitbreiding op de GeoWP-SKID ten behoeve van het inkoppelen van aanvullende koeling, door bijvoorbeeld lucht-water warmtepompen, dry coolers en collectieve (stads)koeling. De GeoGKW-SKID kan aanvullende koeling leveren en verzorgt tevens de distributie over het GKW-net.

Bekijk hier de configuraties van onze WKO-systemen

Innovatie & ontwikkeling

Image
ALTIJD DE JUISTE FREQUENTIE

Om de exacte hoeveelheid water te regelen, door in het toerental van de bronpompen te variëren, gebruiken we in onze WKO-installaties frequentieregelaars. Omdat de conventionele frequentieregelaars EMC-storingen veroorzaken en niet geluidsarm zijn, gebruiken voor onze WKO-installaties een nieuwe serie frequentieregelaars van het Zweedse bedrijf NFO Drives. Met de NFO Sinusregelaars voorkomen we storingen, doordat het uitgangssignaal pure sinus is. De NFO Sinusregelaar voldoet aan de hedendaagse eisen, is stiller en EMC-veilig. Bovendien is deze frequentieregelaar beter voor de levensduur van bronpompen vanwege een zuiverdere aansturing.

ONTWIKKELEN EN TESTEN

Gestandaardiseerde modules bieden onze klanten een bewezen totaaloplossing voor duurzame verwarming en koeling. Een project is echter niet de plek om een nieuw ontwerp of innovatie uit te proberen. Innovaties worden beproefd in onze testfaciliteit. Noviteiten voor WKO-installaties, nieuwe meetmethoden, onderhoudsfilters, maar ook de nieuwste regeltechniek wordt voortdurend getest en (door)ontwikkeld op onze vestiging in Wichmond. Alle producten worden voor levering aan onze klanten, door onze specialisten getest.

Services

GEEN GEDOE MET VERGUNNINGEN

WKO-installaties zijn vaak vergunningplichtig, in sommige gevallen is een melding bij het bevoegd gezag voloende. Voor de realisatie en voor de exploitatie van een WKO-installatie zijn verschillende vergunningen nodig. Bij GeoComfort en ons zusterbedrijf hebben we vergunningsspecialisten in dienst die u kunnen ontzorgen op dit gebied. We zijn gecertificeerd en erkend voor het ontwerp van bodemenergiesystemen. We verzorgen onder meer de MER-beoordeling, effectenstudie en begeleiden de volledige aanvraag van een omgevingsvergunning voor gebruik van het bodemenergiesysteem. Ook voor realisatie verzorgen we bijvoorbeeld de WIOR of andere omgevingsvergunningen. Onze uitvoeringsbegeleiders verzorgen de benodigde Klic-meldingen en leveren zo nodig BLVC-plannen aan. Doordat we alle expertise in eigen huis hebben, kunnen we snel schakelen en onze klanten maximaal ontzorgen, van vergunning tot inbedrijfstelling.

BESPAAR DOOR ONDERHOUD EN BEHEER

Na inbedrijfstelling van het bodemenergiesysteem begint het besparen! Onderhoud en beheer is essentieel voor iedere gebouwinstallatie. Zonder actief beheer is het onmogelijk om te beoordelen of een gebouwinstallatie goed functioneert. Gebouwinstallaties met een bodemenergiesysteem worden vaak extra goed gemonitord, omdat de voorschriften hiertoe verplichten. Dit is niet de enige reden waarom je moet willen monitoren. Voor maximale besparingen is het belangrijk om te weten hoe de verschillende onderdelen van de installatie presteren. Door onze achtergrond in gebouwinstallaties hebben we extra aandacht voor goede inpassing in het gebouw. Zo bouwen we energiesystemen die de gewenste prestaties en besparingen leveren voor onze opdrachtgevers.

Het onderhoud en beheer aan het bovengrondse deel moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat gecertificeerd en erkend is volgens de BRL 6000-21 scope 6. Indien gewenst kan ons zusterbedrijf Insted dit aanbieden. Insted beschikt over specialistische kennis om duurzame energiesystemen in combinatie met de totale gebouwinstallatie te monitoren en te beheren. Dit biedt een belangrijke meerwaarde voor maximale prestaties, besparing en comfort. Neem contact op met ons of rechtstreeks met Insted (033-2465405) voor de mogelijkheden.

Downloads

Meer informatie over onze producten.