Doublet

Het doublet betreft een systeem met twee bronnen, een warme en een koude bron. In de winter wordt warm water uit de warme bron opgepompt, afgekoeld door gebruik voor verwarmingsdoeleinden en als koud water in de koude bron geïnfiltreerd. In de zomer wordt het koude water opgepompt en ermee gekoeld. Door het koelen wordt het opgewarmd. Daarna wordt het geïnfiltreerd in de warme bron. Een doubletsysteem bestaat in hoofdlijnen uit twee bronnen, leidingwerk, een warmtewisselaar in de technische ruimte en benodigde apparatuur voor drukhandhaving in het grondwatersysteem met bijbehorende regeltechniek.

Kenmerken:

  • De warme en koude bron dienen een bepaalde onderlinge afstand te hebben zodat negatieve beïnvloeding wordt voorkomen. De bronnen moeten bij voorkeur haaks op de grondwaterstroming te worden gepositioneerd.
  • Er kunnen grote capaciteiten gerealiseerd worden uit één of meerdere bronparen.
  • Ruimte benodigd voor wisselaar in de technische ruimte in de kelder of op de begane grond.
  • In grondwater zitten opgeloste gassen welke op overdruk gehouden dienen te worden als het grondwater boven maaiveld, en uit zijn natuurlijk overdruksituatie, wordt gehaald. Hiervoor is een zogenaamd drukhoudsysteem (injectieklep, pilotsysteem, meting en registratie).

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op