Monobron

Onze monobronsystemen zijn zogenaamde ‘open systemen’ voor warmte koude opslag in één bron. Er hoeft dan ook slechts één boring te worden verricht. Door de concentrische bronbuis kan onze boordiameter zeer beperkt blijven. In het boorgat worden twee filterdelen geplaatst voor de warme en koude bel. De warme en koude bel bevinden zich boven elkaar. Voor een monobronsysteem is een watervoerend pakket van een bepaalde dikte vereist omdat de filters van warme en koude bron boven elkaar worden gepositioneerd. De bodemopbouw ter plaatse bepaalt welke type systeem (en tot welke grootte) toegepast kan worden.

Kenmerken:

  • Bij de monobron bevindt de warme bel zich boven de koude. Hierdoor is de bron zeer flexibel te plaatsen binnen de beschikbare ruimte.
  • Er kunnen eenvoudig meerdere monobronnen naast elkaar worden gerealiseerd doordat de warme en koude bellen op gelijke hoogte ziitten. Hierdoor is de onderlinge beïnvloeding positief. Vooral bij een gefaseerde ontwikkeling of beperkte ruimte (binnenstad) zijn dit grote voordelen.
  • Een monobron kan dichtbij het gebouw geplaatst worden, hierdoor is het terreinleidingwerk korter en worden looptijden beperkt.
  • Bij onze monobron zit de meeste relevante techniek in de bron (wisselaar, flowkering, etc.). Alleen de regelkast dient in het gebouw opgehangen te worden.
  • Doordat bij onze monobronnen een ondergrondse wisselaar (TSA) wordt toegepast is een drukhoudinrichting overbodig. Het grondwater blijft immers in haar natuurlijke drukomgeving. Doordat injectiekleppen en bijbehorende regeltechniek overbodig worden kan ontgassing/beluchting van het grondwater niet plaatsvinden en ontstaat een robuust systeem.
  • Onze monobron kan door de specifieke techniek van de ondergrondse warmtewisseling· binnen zeer korte termijn vermogen leveren.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op