Hotels

Bij hotels is het van belang dat de kamers in korte tijd gekoeld dan wel verwarmd kunnen worden wanneer de gast op de kamer verblijft. Bij toepassing van airco’s en lage temperatuur koeling (LTK) kan deze temperatuur relatief eenvoudig worden bereikt. Een succesvoorwaarde voor het toepassen van WKO is dat er in het ontwerp rekening wordt gehouden met koeling met behulp van een grondwatertemperatuur a 11-12 gr C. Hierdoor is het verstandig om op kamerniveau de koeling nooit helemaal af te schakelen maar in basis te laten draaien zodat de gast alleen nog wat hoeft na te regelen voor comfortbeleving.

Bij diverse hotels hebben we eveneens de sprinklerwatervoorziening in de monobron geïntegreerd. Meer informatie over sprinkler en brandblusvoorzieningen uit WKO systemen is te vinden op de website van Insted, www.insted.nl.

Download onze specifieke leaflet Hotels

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op