Warmtepompsysteem

Een warmtepomp zet bodemwarmte (dit is laagwaardige energie met een temperatuurniveau van ca. 12 °C) om tot bruikbare warmte (energie met een temperatuurniveau van ca. 50 °C) voor verwarming van het gebouw.

Het onderdeel van de warmtepomp waaraan de bodemwarmte wordt toegevoerd heet de ‘verdamper’. Het deel dat de verwarmingsenergie aan het gebouw levert heet de ‘condensor’. Dit proces is het beste te vergelijken met een koelkast waarbij de binnenkant afgekoeld wordt en aan de achterzijde wordt de warmte afgevoerd middels het rooster.

Bij een elektrisch aangedreven warmtepomp verlaat het water de condensor met een temperatuur van bijvoorbeeld 50 °C. Wanneer behoefte is aan een hogere watertemperatuur voor bijvoorbeeld warm tapwater, of bij een scheve verhouding tussen koeling en verwarming (bv zorginstellingen) is een gasmotorgedreven warmtepomp de beste keuze. Doordat ook de motorwarmte van de gasmotor en de warmte van uitlaatgassen beschikbaar zijn kan het temperatuurniveau verder omhoog worden gebracht.

Hiervoor hebben wij het GeoWP-SKID voor de elektrische warmtepompen en GeoGW-SKID voor de gasmotorgedreven warmtepompen ontwikkeld. Op het SKID zijn alle relevante pompen, leidingen met appendages en regeltechniek samengebouwd. De complete energiecentrale is gestandaardiseerd en beproefd, waardoor een energiebesparend product geleverd wordt met grote bedrijfszekerheid.

Het is belangrijk om het complete energiesysteem goed op elkaar af te stemmen, vaak wordt het BOA principe gehanteerd. BOA wil zeggen bron-omzetting-afgifte. De omzetting van warmte en koude met de warmtepomp is optimaal afgestemd op de broninstallatie, samen met onze klant wordt dit energiesysteem ingepast en afgestemd op de afgifte in het gebouw.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op