Duurzaam bodemenergiesysteem voor Awarehouse Amsterdam

Tim Ruytinx, Geocomfort
Sr. Commercieel adviseur voor GeoComfort betekent voor Tim een ontwerpende en adviserende rol. Voor zijn opdrachtgevers verzorgt hij de geohydrologische, de juridische en de commerciële kant van de realisatie van bodemenergiesystemen.

“Het bodemenergiesysteem voor het duurzame en multifunctionele kantoorpand ‘Awarehouse Amsterdam’, is een mooi voorbeeld van een totaaloplossing die we samen met onze Installectpartners hebben gerealiseerd. Dit archetypische pakhuis in de Amsterdamse Houthavens is ontworpen met een blik op de toekomst, waarbij rekening is gehouden met herontwikkeling, hergebruik van materialen en duurzame energie.

GeoComfort heeft in de Houthavens al meerdere panden voorzien van een bodemenergiesysteem, waaronder het imposante gebouw van ‘lifestyle company’ PVH, bekend van merken als Calvin Klein en Tommy Hilfiger. De ervaring die we hebben met het gebied en haar bodem, maakte de gunning voor opdrachtgevers ’Bennink Klimaattechniek’ en ‘Heren2’ een stuk eenvoudiger.

Installect Advies ontwierp het bodemenergiesysteem, verzorgde het bodemhaalbaarheidsonderzoek en de vergunningaanvraag, wij tekenden voor het detailontwerp van de installatie en de realisatie van twee monobronnen en een prefab warmtepompcentrale.

Peter Ophoff (Bennink Klimaattechniek)
“De opstelling van GeoComfort als partner in plaats van opdrachtnemer zorgt voor een prettige en soepele samenwerking.”

Met dit prestigieuze project hebben we bovendien laten zien flexibel in te kunnen spelen op tussentijdse aanpassingen tijdens de ontwikkeling van een gebouw. Tussentijds werd besloten om het gebouw met twee verdiepingen te verhogen, waardoor er een aanpassing nodig was in het vermogen van de warmtepomp. Door echte integrale werkwijze kunnen we dit soort aanpassingen direct toetsen, bijvoorbeeld aan de watervergunning en kunnen we eventuele wijzigingen direct doorvoeren. Het uiteindelijke resultaat voor onze opdrachtgever is een optimaal energiebesparende en kwalitatief bewezen gebouwinstallatie.”

Naast de warmtepomp-SKID leverde GeoComfort voor Awarehouse Amsterdam meerdere prefab SKID-frames voor regeneratie en redundantie én voor cv-distributie.

 

In opdracht van ‘Kuijpers Installatietechniek’, tekent GeoComfort voor het leveren van een energiesysteem voor de Nieuwezijds Voorburgwal 225. Het betreft een voormalig Kasbankgebouw, dat wordt omgebouwd tot kantoorruimte, waarin videogame-ontwikkelaar Guerrilla zijn intrek zal nemen. De ontwikkelaar is Kroonenberg Groep, bekend van projecten ‘The Bank’ en ‘Het Concertgebouwplein.’ 

De installatie
In samenspraak met NelissenIngenieursbureau , de architect van de installatie, hebben we gekozen voor twee GeoThermic monobronnen (2xGT40). Het hydraulisch hart van de binneninstallatie wordt gevormd door de zogenoemde SKID (GeoWP315-SKID), die gekoppeld is aan de monobronnen en het koelnet/cv-net.

Voordelen van twee monobronnen
Het systeem met monobronnen heeft een aantal voordelen ten opzichte van een doubletsysteem. Allereerst bevinden de warme- en koude bel zich boven elkaar en kunnen elkaar dus niet beïnvloeden. Daarnaast zijn de monobronnen zeer flexibel te plaatsen en is het aantal meters kabelwerk fors minder. Ook is er een kleinere technische ruimte nodig, omdat de meeste techniek in de bron zit. Bovendien heeft een GeoComfort monobron specifieke techniek voor ondergrondse warmtewisseling. Hierdoor heeft het geen extra beveiligingen nodig, wat de bedrijfsvoering behoorlijk vereenvoudigt.

Uitdaging
Boren in het centrum van Amsterdam is geen kleinigheid. Onze projectbegeleiders zorgen ervoor dat de stad en haar bewoners/bezoekers weinig tot geen overlast ondervinden van de boorwerkzaamheden. Zo zorgt het ontwerp ervoor dat de bronnen dichtbij elkaar liggen, waardoor het leidingtracé behoorlijk wordt ingekort. Ter bescherming van omliggende constructies, wordt er daarnaast een stalen ‘casing’ ingetrild, waarbinnen de boorwerkzaamheden plaatsvinden. Bovendien werken we zoveel mogelijk ’s nachts, zodat de verkeersstromen in het centrum van de stad niet verstoren.

//youtu.be/doWsTjNhYWY

De LocHal, een industrieel complex waar vroeger de locomotieven werden gebouwd, is door de visie van architect Francine Houben geworden tot een ‘stadscampus’ waar mensen samenkomen om te studeren, ondernemen, presenteren, creëren en exposeren. Op zo’n plek waar de toekomst centraal staat, mag een duurzaam energiesysteem niet ontbreken. GeoComfort heeft in opdracht van BINX Smartility voor dit iconische gebouw een bodemenergiesysteem gerealiseerd.

Duurzame toekomst
GeoComfort heeft voor de LocHal een totaal bodemenergiesysteem met een WKO-installatie en een warmtepomp gerealiseerd: een GeoDoublet, GeoWP-SKID en DC-SKID met dry-cooler. Buiten de LocHal zijn de warmte -en koudebron geboord op een diepte van zo’n 80 meter om het gebouw te voorzien van warmte in de winter en koelte in de zomer. Met dit bodemenergiesysteem sluiten we naadloos aan bij de duurzaamheidswensen van onze opdrachtgever.

Integrale samenwerking
Door de intensieve samenwerking tussen de bedrijven van de Installectgroep, Installect (ontwerp), GeoComfort(realisatie) en Insted(beheer), hebben we onze opdrachtgever Binx Smartility de zorg voor het complete bodemenergiesysteem uit handen genomen. Deze integrale benadering resulteert in een goed presterend bodemenergiesysteem en optimaal comfort voor de gebruikers van de LocHal.

GeoComfort is betrokken bij een WKO-installatie voor het prestigieuze Hotel Okura Amsterdam. Opdrachtgever is Van Dorp installaties (VDi) Amsterdam.

 

Het hotel aan de Ferdinand Bolstraat ligt dicht tegen de Amsterdamse grachtengordel aan en torent met z’n 23 verdiepingen hoog boven de stad uit. De hotelorganisatie heeft het milieu en duurzaamheid hoog op de agenda staan en wil in het kader van onder andere het klimaatakkoord aan nieuwe eisen voldoen. Een bijkomende aanleiding is de technische levensduur van onder meer  de bestaande koelmachines en luchtbehandelingskasten.

 

Masterplan

Medio 2015 hebben Ronald Crombosch – Chief Engineer van Hotel Okura Amsterdam – en het installatietechnische adviesbureau Huygen Elwako Raadgevende Ingenieurs B.V. (HE-adviseurs) een Masterplan ontwikkeld voor verduurzaming van de technische installatie. Het Masterplan is opgedeeld in diverse fases met een horizon van circa 15 jaar, waaronder de realisatie van een WKO-installatie. Voor de betreffende werkzaamheden heeft HE-adviseurs in eerste instantie een volledig bestek uitgewerkt voor het vervangen van de bestaande centrale koude-opwekking. Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht hiervoor aan Van Dorp installatietechniek gegund. Tijdens de engineeringsfase is in overleg met Hotel Okura Amsterdam en HE-adviseurs het realiseren van de WKO-installatie naar voren getrokken. Vervolgens hebben Van Dorp Installatietechniek en HE adviseurs de technische realisatie nader uitgewerkt en omschreven.

 

Monobron

De inbreng van GeoComfort bestaat uit de realisatie van twee monobronnen. Deze oplossing biedt specifieke voordelen, zeker in de dichtbebouwde stadsomgeving. De grondwaterstroming ter plaatse is bepalend voor de bronpositie, waarbij voorkomen moet worden dat de koude en warme bron elkaar beïnvloeden. Aangezien bij een monobron de warme bron zich boven de koude bevindt, is dit bronsysteem zeer flexibel te plaatsen. Zo kan de monobron relatief dichtbij het gebouw gesitueerd worden, hetgeen een kostenbesparend effect heeft.

 

Technische ruimte

De keuze voor de monobron betekent ook winst in de technische ruimte van het hotel. Bij de GeoComfort monobronnnen is namelijk alle relevante techniek zoals de wisselaar en flowkering ingebouwd in het bronsysteem, zodat er alleen voor de regelkast nog een positie in de technische ruimte nodig is. Het feit dat in alle GeoComfort monobronnen een ondergrondse warmtewisselaar (TSA) wordt toegepast, maakt een separate drukhoudinrichting overbodig. Hierdoor wordt het systeem meteen ook robuuster.

 

Ervaring

Naast de realisatie van twee monobronsystemen – inclusief boringen – zijn wij bij dit project verantwoordelijk voor het detailontwerp en de oplevering van de WKO-installatie. Opdrachtgever Van Dorp installaties (VDi) en Hotel Okura Amsterdam kozen voor GeoComfort na bezoek aan verschillende referentieprojecten. Daarbij gaf onze ruime ervaring in de hotelwereld en het feit dat we al eerder monobronnen in Amsterdam hebben opgeleverd mede de doorslag.

 

GeoDoublet. De duurzame WKO-installatie voor het Unilever Food Innovation Center.

GeoComfort is door Hollander Techniek gevraagd om, voor de verduurzaming van het in aanbouw zijnde ‘Food Innovation Center’ van Unilever op het campusterrein van de Wageningen Universiteit, een bodemenergiesysteem te realiseren. De GeoDoublet-installatie van GeoComfort moet het duurzame antwoord vormen op de koude- en warmtevraag van Unilever.

Meer waarde door samenwerking.
Het unieke van dit prestigieuze project schuilt in de samenwerking van drie bedrijven die zich bezighouden met duurzame energiesystemen en elk actief zijn op een specifiek onderdeel. Installect Advies is allereerst gevraagd om advies en ontwerp, waarna GeoComfort de details en het bouwen van de installatie voor zijn rekening neemt. In een later stadium zal Insted zorgdragen voor het onderhoud en beheer van de installaties.

Duurzaamheidsvraag
Duurzaamheid, van het door Paul de Ruiter Architects ontworpen gebouw, is de belangrijkste vereiste van opdrachtgever Unilever. De GeoDoublet-installatie is dan ook volledig gasloos, all-electric en levert een aanzienlijke energiebesparing op. De GeoDoublet-installatie draagt door zijn duurzame karakter niet alleen bij aan minder uitstoot, maar heeft ook een zeer gunstig effect op de BREEAM-score van dit nieuwe Unilevergebouw.

Water-water en lucht-water
De GeoDoublet-installatie bestaat uit een koude- en warmtebron (65 m3/h) en een warmtepomp met een vermogen van ca. 440 kW die tijdens het verwarmen tevens de functie heeft van een koelmachine. Naast de water-water warmtepomp worden er ook lucht-water warmtepompen geïnstalleerd die de pieken moet opvangen indien de warmte- of koudevraag hoger is dan gemiddeld, bijvoorbeeld ten tijde van extreme warmte of koude.

BRONvol
Een van de grootste uitdagingen van de GeoDoublet-installatie is het boren van de bronnen in de zeer drukke universiteitsbodem. Om te zorgen dat bestaande en nieuwe bronnen elkaar niet gaan beïnvloeden, is er samen met de Wageningen Universiteit een Masterplan geschreven voor de bodem.

Het Food Innovation Center moet binnen de Regio ‘FoodValley’ gaan bijdragen aan de kennis op het gebied van (Agro)Food en Life Sciences. Dit wordt gerealiseerd door intensief samen te werken met de kennispartijen als de Wageningen Universiteit, maar ook door in de eigen ‘Pilotplant’ met voedsel te experimenteren. Unilever hoopt zo een bijdrage te leveren aan de uitdaging om in 2050 ,9 miljard mensen van voldoende voedsel te voorzien.

GeoComfort levert WKO-installatie voor stadhuis Zutphen

De gemeente Zutphen heeft ingezet op verduurzaming van het in 1994 in gebruik genomen stadhuis. GeoComfort levert hiervoor de GeoDoublet 40. Dit energieopslagsysteem vormt een uitbreiding op de bestaande gebouwinstallatie voor luchtbehandeling, verwarming en koeling. Voor het doubletsysteem is gekozen, omdat de bodemsituatie slechts een beperkte boordiepte toelaat waardoor er twee separate bronnen nodig zijn.

De gemeente Zutphen heeft voor het verduurzamingsproject van het stadhuis  Installect Advies ingeschakeld als adviseur. Zij hebben de MER-notitie voor de WKO-installatie verzorgd en het traject voor de vergunningaanvraag in gang gezet. Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de geografische basisformatie slechts een beperkte boordiepte toelaat. Dit was mede bepalend voor de keuze van het  doubletsysteem.

Capaciteit uitbreidbaar
De GeoDoublet 40 heeft een capaciteit van 40 m3/h die kan worden uitgebreid naar 60 m3/h. Dit is in de toekomst wellicht noodzakelijk omdat naast het stadhuis ook de aangrenzende twee musea en de nabijgelegen eeuwenoude Burgerzaal gebruik gaan maken van de WKO-installatie. Onderzocht wordt of ook het verderop gelegen Hamsphire Hotel bij het project betrokken kan worden. Dat past in de Zutphense plannen om energie optimaal te benutten. Net als de warmteafgifte van de gemeentelijke computerruimtes kan dan ook de vrijkomende warmte van de koelcellen van het hotel bijdragen aan de verduurzaming.

Gescheiden boringen
Voor het doubletsysteem moeten de bronnen op voldoende afstand van elkaar gerealiseerd worden om onderlinge verstoring van de koude en warme bron te voorkomen. Er worden dan ook twee separate boringen verricht: voor en achter het stadhuis, dat in het historische stadshart van Zutphen ligt. Gezien de aanwezigheid van historische gebouwen – waarvan delen soms wel duizend jaar oud zijn – moeten de boringen aan bijzondere eisen voldoen. Verticale boring zal plaatsvinden op locaties waar al eerder gewoeld is, om trillingen in het kwetsbare voegwerk van oude muren te voorkomen.

Leidingwerk
In de GeoDoublet worden hoogwaardige componenten en materialen toegepast, waardoor dit energieopslagsysteem geschikt is voor zowel zoet als zout grondwater. In de Zutphense binnenstad worden hoge eisen gesteld aan het leidingwerk. In verband met de vele archeologische bodemvondsten in de nabijheid van het stadhuis worden alle leidingen ondiep gelegd. Ook worden mantelbuizen aangebracht om beschadiging door verkeersbewegingen te voorkomen.

Ervaring
GeoComfort kan dankzij eerdere projecten in bijvoorbeeld het stadshart van Amsterdam op ruime ervaring bogen met vergelijkbare omstandigheden als nu in Zutphen gelden. Dit speelde voor het duurzaamheidsteam van de gemeente Zutphen een belangrijke rol bij de aanbestedingscriteria.

“Wij streven zoveel mogelijk naar inzet van lokale en regionale partners. GeoComfort komt uit deze regio. Doorslaggevend is de schat aan kennis en ervaring die zij inbrengen,” laat Willy Jebbink namens de gemeente Zutphen weten. “Zij hebben een grote staat van dienst en kunnen op alle fronten met ons meedenken.”

Klaas van Olst van Volat is namens de gemeente projectcoördinator bij het project in Zutphen. De uitvoerende installateur is Kimenai Installatiebeheer uit Lochem, een relatie waar GeoComfort regelmatig mee optrekt. De realisatie van de WKO-installatie moet in de loop van 2018 gereed zijn.

Het nieuwe hoofdkantoor van Calvin Klein staat in de Houthavens in Amsterdam. Het gebouw is een ontwerp van MVSA Architects en gaat uit 12.000 vierkante meter showrooms en kantoren en een ondergrondse parking met 150 plaatsen. Volgens Roberto Meijer van MVSA architects is het ontwerp ‘tijdloos, functioneel en stijlvol; het licht voorover hellende gebouw met elf verdiepingen kent een dynamiek en iconische uitstraling die horen bij deze unieke locatie aan het IJ.’

In opdracht van Bennink Installatietechniek realiseerden wij een tweetal monobronnen van het type GeoThermic. Naast de monobronnen werd door GeoComfort een distributie-SKID ontwikkeld en geleverd. Dit prefab-SKID zorgt voor de distributie naar de VRF-units in het gebouw en verzorgt de energetische verdeling tussen de monobronnen. Tevens is door ons de vergunning in het kader van de Waterwet verzorgt waarbij de monobronnen optimaal zijn ingepast in het bestaande masterplan voor energieopslag in de Houthavens. Huisman en Van Muijen adviseerde de duurzame installatie.

Het hoofdkantoor van ARAG rechtsbijstand in Leusden is grondig gerenoveerd. Het gebouw is volledig up to date gemaakt en klaar voor Het Nieuwe Werken. ARAG ging van een energielabel F naar A! Installect adviseerde het duurzame energiesysteem waarbij bestaande installaties werden hergebruikt. Zo zijn de radiatoren gehandhaafd en zijn de bestaande luchtbehandelingskasten aangepast. ARAG laat hiermee zien dat bestaande installaties prima als basis kunnen dienen voor een duurzame renovatie.

ARAG verving haar conventionele installatie voor een turnkey energiesysteem met een WKO- installatie (monobron GT30) en een Hoge Temperatuurwarmtepomp (Reduses GW300).

In het verlengde van de Zuidas langs de A4, gelegen op kantorenpark Riekerpolder, ligt het megagrote H-vormige kantorencomplex PricewaterhouseCoopers.
In het 30.000 m² grote complex werden alle voorzieningen op het gebied van sanitair, klimaatbeheersing en elektrotechniek door De Bosman Bedrijven gerealiseerd. Er is veel aandacht besteed aan het energiegebruik door actief gebruik te maken van een warmte/koude bodemopslagsysteem, waarbij tot grote diepte wordt geboord om daar vervolgens naar behoefte warmte of koude op te slaan of te onttrekken.

In opdracht van De Bosman Bedrijven (bouwteamverband) is een turnkey energiesysteem gerealiseerd met een GeoDoubletsysteem type GD125 en een warmtepompinstallatie welke ruim 900 kW verwarmingsvermogen levert. Installect bedacht daarbij het energieconcept en verzorgde de engineering van de WKO-installatie. Insted verzorgt het onderhoud ervan.

Met de sluiting van de CSM suikerfabriek in 1992 is ongeveer 110.000 m² grondoppervlak vrijgekomen voor herbestemming. Sinds 2000 wordt het terrein SugarCity genoemd In de oude suikersilo’s zijn nu kantoren gevestigd. Warmtebouw Utrecht tekende voor de werktuigbouwkundige installaties in de silo’s.

Per silo is een monobron gerealiseerd van het type GeoThermic GT30. Hiermee zijn de silo’s onafhankelijk van elkaar voorzien van warmte en koude, echter profiteren ze onder de grond van elkaars opgeslagen energie.

Voor meer informatie

GeoComfort BV
Dorpsstraat 30
7234 SP Wichmond
Nederland
Tel: +31 (0)575 441186
Fax: +31 (0)575 431199
E-mail: geocomfort@geocomfort.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op