AFAS Circustheater

Het AFAS Circustheater heeft wederom de gouden Green Key in ontvangst genomen. De maatregelen die hebben bijgedragen aan het behouden van het gouden keurmerk betreffen o.a. het gebruik van een Warmte Koude Opslag in de bodem.

In opdracht van Stage Holding is door GeoComfort een GeoDoubletsysteem van het type GD100 geleverd. Installect Advies heeft het ontwerp en de inpassing van dit duurzame systeem voor haar rekening genomen. Insted verzorgt het onderhoud en beheer van de WKO installatie.

Voor meer informatie

GeoComfort BV
Dorpsstraat 30
7234 SP Wichmond
Nederland
Tel: +31 (0)575 441186
Fax: +31 (0)575 431199
E-mail: geocomfort@geocomfort.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op