Unilever FIC Wageningen

GeoDoublet. De duurzame WKO-installatie voor het Unilever Food Innovation Center.

GeoComfort is door Hollander Techniek gevraagd om, voor de verduurzaming van het in aanbouw zijnde ‘Food Innovation Center’ van Unilever op het campusterrein van de Wageningen Universiteit, een bodemenergiesysteem te realiseren. De GeoDoublet-installatie van GeoComfort moet het duurzame antwoord vormen op de koude- en warmtevraag van Unilever.

Meer waarde door samenwerking.
Het unieke van dit prestigieuze project schuilt in de samenwerking van drie bedrijven die zich bezighouden met duurzame energiesystemen en elk actief zijn op een specifiek onderdeel. Installect Advies is allereerst gevraagd om advies en ontwerp, waarna GeoComfort de details en het bouwen van de installatie voor zijn rekening neemt. In een later stadium zal Insted zorgdragen voor het onderhoud en beheer van de installaties.

Duurzaamheidsvraag
Duurzaamheid, van het door Paul de Ruiter Architects ontworpen gebouw, is de belangrijkste vereiste van opdrachtgever Unilever. De GeoDoublet-installatie is dan ook volledig gasloos, all-electric en levert een aanzienlijke energiebesparing op. De GeoDoublet-installatie draagt door zijn duurzame karakter niet alleen bij aan minder uitstoot, maar heeft ook een zeer gunstig effect op de BREEAM-score van dit nieuwe Unilevergebouw.

Water-water en lucht-water
De GeoDoublet-installatie bestaat uit een koude- en warmtebron (65 m3/h) en een warmtepomp met een vermogen van ca. 440 kW die tijdens het verwarmen tevens de functie heeft van een koelmachine. Naast de water-water warmtepomp worden er ook lucht-water warmtepompen geïnstalleerd die de pieken moet opvangen indien de warmte- of koudevraag hoger is dan gemiddeld, bijvoorbeeld ten tijde van extreme warmte of koude.

BRONvol
Een van de grootste uitdagingen van de GeoDoublet-installatie is het boren van de bronnen in de zeer drukke universiteitsbodem. Om te zorgen dat bestaande en nieuwe bronnen elkaar niet gaan beïnvloeden, is er samen met de Wageningen Universiteit een Masterplan geschreven voor de bodem.

Het Food Innovation Center moet binnen de Regio ‘FoodValley’ gaan bijdragen aan de kennis op het gebied van (Agro)Food en Life Sciences. Dit wordt gerealiseerd door intensief samen te werken met de kennispartijen als de Wageningen Universiteit, maar ook door in de eigen ‘Pilotplant’ met voedsel te experimenteren. Unilever hoopt zo een bijdrage te leveren aan de uitdaging om in 2050 ,9 miljard mensen van voldoende voedsel te voorzien.

Voor meer informatie

GeoComfort BV
Dorpsstraat 30
7234 SP Wichmond
Nederland
Tel: +31 (0)575 441186
Fax: +31 (0)575 431199
E-mail: geocomfort@geocomfort.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op