Price Waterhouse Coopers (PWC)

In het verlengde van de Zuidas langs de A4, gelegen op kantorenpark Riekerpolder, ligt het megagrote H-vormige kantorencomplex PricewaterhouseCoopers.
In het 30.000 m² grote complex werden alle voorzieningen op het gebied van sanitair, klimaatbeheersing en elektrotechniek door De Bosman Bedrijven gerealiseerd. Er is veel aandacht besteed aan het energiegebruik door actief gebruik te maken van een warmte/koude bodemopslagsysteem, waarbij tot grote diepte wordt geboord om daar vervolgens naar behoefte warmte of koude op te slaan of te onttrekken.

In opdracht van De Bosman Bedrijven (bouwteamverband) is een turnkey energiesysteem gerealiseerd met een GeoDoubletsysteem type GD125 en een warmtepompinstallatie welke ruim 900 kW verwarmingsvermogen levert. Installect bedacht daarbij het energieconcept en verzorgde de engineering van de WKO-installatie. Insted verzorgt het onderhoud ervan.

Voor meer informatie

GeoComfort BV
Dorpsstraat 30
7234 SP Wichmond
Nederland
Tel: +31 (0)575 441186
Fax: +31 (0)575 431199
E-mail: geocomfort@geocomfort.nl

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de referentieprojecten of een uitgebreider overzicht?
Neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op