Stadhuis Leiden duurzaam verbouwd

Eén van de projecten waar wij op dit moment aan werken is de realisatie van een bodemenergiesysteem voor Stadhuis Leiden. Een duurzame totaaloplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt.

Ons zusterbedrijf Installect is via Ingenieursbureau Nelissen al sinds 2017 betrokken middels diverse advieswerkzaamheden, van BRI klimaattechniek hebben wij nu opdracht gekregen voor de realisatie van het bodemenergiesysteem.

Naast verduurzaming wordt ook het atriumdak verwijderd waardoor een binnentuin gecreëerd kan worden. Verder worden delen van het gebouw gerestaureerd en worden verschillende bouwkundige aanpassingen gedaan. Bij dit alles speelt de monumentale status van het gebouw een belangrijke rol.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in