Arenapark, Hilversum

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

Het ArenApark te Hilversum is een bedrijventerrein dat niet is aangesloten op het aardgasnet. De gebouwen (voornamelijk kantoren) worden op een duurzame manier verwarmd en gekoeld door middel van WKO en warmtepompen. Door de gefaseerde aanleg van het bedrijventerrein is gekozen voor een individuele energieopwekking per gebouw.

Installect advies adviseerde over toepassing en inpassing van WKO. Inmiddels zijn er drie gebouwen op het terrein voorzien van een GeoThermic monobron.
Doordat de warme en koude bel van de monobronnen op gelijke hoogte zijn gesitueerd, versterken de systemen elkaar onderling en is er sprake van positieve beïnvloeding. Insted verzorgt de lange termijn instandhouding van twee van de drie systemen.

Info