Het hydraulische hart van de energiecentrale

We bouwen energiecentrales altijd in de vorm van prefab SKID-frames. Een SKID is een prefab frame waarin alle technische componenten vooraf zijn samengebouwd. Je zou de SKID ‘het hydraulische hart’ van een installatie kunnen noemen. Prefab bouwen scheelt een hoop transportbewegingen op de bouw en is daarom veel duurzamer dan productie op de projectlocatie. Bovendien is het makkelijker te plannen. Modulaire SKIDS voor bodemenergie passen perfect in de toenemende LEGOlisering van de bouw in Nederland, omdat aannemers en installateurs steeds meer prefab bouwen.

DE WARMTEPOMP-SKID VAN GEOCOMFORT: GEOWP-SKID

De basis van een warmtepompcentrale bestaat uit een GeoComfort warmtepomp-SKID, ofwel de GeoWP-SKID. De GeoWP-SKID bestaat uit één of meerdere warmtepompen en SKID frames, waarop  we pompen, kleppen, appendages en regeltechniek bouwen. De GeoWP-SKID wordt in delen aangeleverd, inclusief verbindingsleidingen, nadat alle afzonderlijke producten uitgebreid getest zijn in onze werkplaats. Hierdoor leveren we een energiebesparend product die grote bedrijfszekerheid biedt. Er zijn vier verschillende configuraties, optimaal afgestemd op gebouw, gebruik en comfort.

Omdat het belangrijk is om het complete energiesysteem goed op elkaar af te stemmen, wordt vaak het BOA principe gehanteerd. BOA wil zeggen bron-omzetting-afgifte. De omzetting van warmte en koude met de warmtepomp, is optimaal afgestemd op de broninstallatie en samen met onze klant wordt dit energiesysteem ingepast en afgestemd op de afgifte in het gebouw.

De GeoWP-SKID is leverbaar in 4 configuraties:

 1. Koeling met het energieopslagsysteem in de zomer; verwarming met de warmtepomp in de winter.
 2. Koeling met het energieopslagsysteem in de zomer; verwarming met de warmtepomp in de winter; koeling tijdens verwarmingsbedrijf in het tussenseizoen.
 3. Koeling met het energieopslagsysteem in de zomer waarbij aanvullende koeling kan worden geleverd door middel van de warmtepomp; verwarming met de warmtepomp in de winter.
 4. Koeling met het energieopslagsysteem in de zomer waarbij aanvullende koeling kan worden geleverd door middel van de warmtepomp; verwarming met de warmtepomp in de winter; koeling tijdens verwarmingsbedrijf in het tussenseizoen.

Voor de energiebalans is ook mogelijk om een aanvullende SKID aan te sluiten of te integreren, waardoor een energiedak of dry-cooler eenvoudig kan worden aangesloten en aangestuurd.

 • Optimale afstemming tussen energieopslagsysteem en warmtepomp.
 • Compacte samenbouw in technische ruimte.
 • Assistentie bij engineering voor inpassing in de gebouwinstallatie.
 • Inclusief distributiepomp voor gekoeld water in het gebouw.
 • Inclusief complete regel- en besturingstechniek.
 • Inclusief monitoringstool: bewaking op afstand van de systeemprestatie, weergave en registratie van meetgegevens.
 • Verwarmingscapaciteiten vanaf 65 kW t/m 2000 kW.
 • Koelcapaciteiten 70 kW t/m 4500 kW.
 • Door duidelijke afbakening is het duurzame energiesysteem te outsourcen.
 • Aanvullende en meer gedetailleerde technische gegevens en voorwaarden zijn beschikbaar op de documentatie pagina.

De GeoDC-SKID voor regeneratie en redundantie

De GeoDC-SKID is een uitbreiding van de GeoWP-SKID voor regeneratie en redundantie. De GeoDC-SKID kan aanvullende warmte- of koude laden, maar het is ook mogelijk om vrije koeling te leveren.

Correctie energetische balans

Soms is het nodig om de energetische balans van een bodemenergiesysteem te corrigeren. Voor de werking van het systeem óf voor de vergunningsvoorschriften, wordt er zo’n geval geregenereerd. Regeneratie is het corrigeren of grotendeels herstellen (balanceren) van de hoeveelheid onttrokken en geïnfiltreerde energie in de bodem.

Regeneratie kan op verschillende manieren, zo zijn er bijvoorbeeld energiedaken, dry coolers en regeneratiesystemen waarbij de aanwezige luchtbehandelingskasten worden ingezet. Afhankelijk van het soort onbalans (er kan sprake zijn van een warmte- of koude-overschot in de bodem) moet het energiesysteem over extra functionaliteit beschikken.

De GeoCV-SKID voor aanvullende warmte

De GeoCV-SKID is een uitbreiding op de GeoWP-SKID voor het inkoppelen van aanvullende verwarming. De GeoCV-SKID kan aanvullende warmte leveren, maar verzorgt ook de distributie over het CV-net.

AANVULLENDE WARMTE

Een warmtepompcentrale bestaat vaak uit één of meerdere warmtepompen die gekoppeld zijn op een WKO-installatie, zogenaamde water-water warmtepompen. Deze water-water warmtepompen beschikken over constante hoge rendementen en een hoge bedrijfszekerheid. Toch kan het handig zijn om naast een of meerdere water-water warmtepompen, een secundair verwarmingstoestel op te stellen. Hierdoor ben je niet alleen afhankelijk van het bodemenergiesysteem voor warmte in het gebouw, maar het kan ook financieel voordeel opleveren. Soms is zelfs een beter systeemrendement te halen door een combinatie van technieken.

De GeoGKW-SKID voor aanvullende koeling

De GeoGKW-SKID is een uitbreiding op de GeoWP-SKID voor het inkoppelen van aanvullende koeling, door bijvoorbeeld lucht-water warmtepompen, dry coolers en collectieve (stads)koeling. De GeoGKW-SKID kan aanvullende koeling leveren en verzorgt tevens de distributie over het GKW-net.

AANVULLENDE KOELING

Soms is vrije koeling uit de WKO-installatie alleen niet genoeg. Afhankelijk van de uitvoering, kunnen we met de warmtepomp centrale (GeoWP-SKID) aanvullende koeling leveren door de warmtepomp(en) in te zetten als koelmachine(s). Wanneer ook dat niet toereikend is, of wanneer men voor koeling niet alleen afhankelijk wil zijn van het bodemenergiesysteem, is het mogelijk om een aanvullend koeltoestel op te stellen. Hierdoor ben je niet volledig afhankelijk van het bodemenergiesysteem voor de koeling in het gebouw.