Overtuigd modulair

Onze overtuiging ligt in het modulair bouwen, waarbij standaardisatie onze kracht is. Of het nu gaat over monobronnen, doubletsystemen of volledige bodemenergiesystemen.

De zogenaamde ‘’scope of work’’ is door de jaren heen behoorlijk uitgebreid. We zijn begonnen als leverancier van gestandaardiseerde WKO-installaties, maar inmiddels zijn we al ruim 15 jaar leverancier van volledige energiesystemen, compleet met warmtepompen, dry coolers, distributiesystemen, E-ketels, regeneratie, et cetera. Alles in modulaire ‘SKID’s’ en voorzien van eigen regeltechniek, ontwikkeld door onze technici en softwarespecialisten.

Onze energiesystemen zijn inmiddels in ruim 500 gebouwen in diverse sectoren geïmplementeerd: woningen, schoolgebouwen, kantoren, hotels, datacenters, verzorgingshuizen en gemeentehuizen.

Eerst was er…. De bron

‘Het begint bij de bron’; voor de één pakkende kreet, voor ons dagelijkse realiteit. We zijn dan ook niet voor niets ontstaan als leverancier van WKO-installaties.

In hoofdlijnen maken we onderscheid tussen WKO-installaties (tot maximaal 500 meter diep) en GeoThermie (dieper dan 500 meter). WKO-installaties zijn te onderscheiden in open- en gesloten systemen, waarbij gesloten systemen of bodemwarmtewisselaars, met name bij kleine (individuele) projecten worden toegepast.

GeoComfort is gespecialiseerd in open WKO-installaties, voornamelijk doubletsystemen en monobronsystemen. Beide hebben voor- en nadelen en afhankelijk van de projectlocatie wordt vaak bepaald welke vorm het meest optimaal is voor het project.

Doubletsystemen

Een doubletsysteem bestaat uit twee bronnen, doorgaans een warme en een koude bron. Afhankelijk van de vraag vanuit het gebouw (koelen of verwarmen), wordt er energie onttrokken uit de warme of uit de koude bron. De restenergie uit het gebouw wordt geïnfiltreerd in de andere bron en wordt opgeslagen om op een ander moment te gebruiken.

Naast de bronnen bestaat een doubletsysteem in hoofdlijnen uit leidingwerk, een warmtewisselaar of TSA (tegenstroomapparaat). Daarnaast is het pilotsysteem voorzien voor drukhandhaving in het grondwatersysteem.

Een GeoComfort doubletsysteem, het zogenaamde GeoDoublet bestaat uit één of meerdere bronparen, terreinleidingwerk en een prefab frame met daarop onder andere de warmtewisselaar, omkeerinrichting, regel-eenheid met bemetering, samengebouwd en bekabeld tot het zogenaamde GD-SKID.

Het doubletsysteem wordt geleverd als energieopslagsysteem in de capaciteitsrange van 20 t/m 250 m3/h. Het GeoDoublet is opgebouwd uit hoogwaardige componenten zoals Melotte onderwaterpomp en injectieklep, Tranter-warmtewisselaar en RVS 316 waardoor de WKO-installatie geschikt is voor zowel zoet als zout grondwater.

 • De warme en koude bron moeten een bepaalde onderlinge afstand hebben, zodat onderlinge beïnvloeding wordt voorkomen. De bronnen worden bij voorkeur haaks op de grondwaterstroming gepositioneerd.
 • Er kunnen grote capaciteiten gerealiseerd worden uit één of meerdere bronparen.
 • Er is ruimte nodig voor een warmtewisselaar in de kelder of op de begane grond.
 • In grondwater zitten opgeloste gassen die d.m.v. drukhandhaving op overdruk worden gehouden. Het pilotsysteem bestaat uit een injectieklep, een pilotsysteem, meting en registratie.
 • Modulair doubletsysteem inclusief regeltechniek.
 • Turnkey productlevering; de componenten zijn in onze werkplaats beproefd en getest.
 • Geruisloos en nagenoeg onzichtbaar systeem.
 • Comfortabel besparen op energiekosten.
 • Aanvullende en meer gedetailleerde technische gegevens zijn beschikbaar op aanvraag.

Monobronsystemen

Monobronsystemen zijn een doorontwikkeling van doubletsystemen. Wanneer het bodemtechnisch mogelijk is om de warme en koude bron niet naast elkaar, maar boven elkaar te plaatsen, biedt dat interessante voordelen. De onderlinge afstand van de bronnen verdwijnt én er hoeft maar één boring te worden gedaan. Dit levert optimalisaties op boorkosten, maar bijvoorbeeld ook op terreinleidingwerk- en bekabeling.

GeoComfort is marktleider op het gebied van monobronnen. Een GeoComfort monobron GeoThermic (GT) betreft een monobronsysteem met een ondergrondse warmtewisselaar en omkeerinrichting. De GeoThermic wordt geleverd als energieopslagsysteem in de capaciteitsrange van 10 t/m 55 m3/h (met tussenstappen van 5 m3/h). De GT heeft in de praktijk bewezen zeer betrouwbaar en bedrijfszeker te zijn. Dit is vooral te danken aan de ondergrondse warmtewisselaar. De GeoThermic wordt geleverd inclusief regeltechniek, NFO-frequentieregelaar en monitoringstool voor controle en bewaking op afstand.

 • Bij de monobron bevindt de warme bel zich boven de koude, waardoor de bron zeer flexibel te plaatsen is binnen de beschikbare ruimte.
 • Er kunnen eenvoudig meerdere monobronnen naast elkaar worden gerealiseerd doordat de warme en koude bellen op gelijke hoogte zitten. Hierdoor is de onderlinge beïnvloeding positief. Vooral bij een gefaseerde ontwikkeling of beperkte ruimte (binnenstad) zijn dit grote voordelen.
 • Een monobron kan dichtbij het gebouw geplaatst worden, waardoor het terreinleidingwerk korter is en looptijden worden beperkt.
 • Bij onze monobron zit de meeste relevante techniek in de bron (wisselaar, flowkering, etc.), alleen de regelkast moet in het gebouw opgehangen worden.
 • Doordat bij onze monobronnen een ondergrondse wisselaar (TSA) wordt toegepast is een drukhoudinrichting overbodig.
 • Onze monobron kan door de specifieke techniek van de ondergrondse warmtewisseling binnen zeer korte termijn vermogen leveren, wat een forse besparing oplevert op energie voor koeling en verwarming .
 • Turn-key productlevering; de componenten zijn in onze werkplaats beproefd en getest voordat levering op projectlocatie plaatsvindt.
 • De GeoThermic kan nabij het gebouw worden gerealiseerd, meestal binnen de eigen perceelsgrenzen.
 • Geruisloos en nagenoeg onzichtbaar systeem.
 • Koeling en verwarming uit de bodem met de GeoThermic, geeft een duurzaam karakter als alternatief voor de traditionele airco en CV-ketel.
 • Beproefd product met meer dan 250 systemen in Nederland.
 • Gecombineerd met GeoWP-SKID of GeoGW-SKID voor optimaal afgestemd energiesysteem.
 • Aanvullende technische gegevens en voorwaarden zijn beschikbaar op de documentatiepagina.
Bodemenergiesystemen

Wanneer een WKO-installatie wordt gecombineerd met een bovengrondse energiecentrale of warmtepompcentrale, spreken we van een bodemenergiesysteem. Al meer dan 15 jaar zijn we specialist en één van de koplopers op het gebied van prefab energiecentrales voor bodemenergie.

Lees meer over onze prefab energiecentrales