Albeda Zorgcollege (Antes Klinieken), Portugaal

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

Op het zogenaamde Delta terrein aan de Oude Maas is al meer dan 100 jaar psychiatrische opvang voor de regio Rotterdam gevestigd. Antes wil dit voortzetten door middel van een nieuw collegegebouw. De kliniek geeft cliënten in een vernieuwde omgeving uitzicht op het weer zelfstandig functioneren in de maatschappij. De moderne zorgcampus moet dit proces bevorderen.

In opdracht van BRI Groep hebben de warmtepompcentrale en een deel van de WKO-installatie voor onze rekening genomen.

Info