De Beurs, Leeuwarden

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

Het voormalig Beursgebouw in Leeuwarden is in 2018 aangekocht door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en biedt plek aan zo’n 1.000 studenten en medewerkers van Campus Fryslân. De plaats van vestiging is van belang voor de marketing van de elfde faculteit, zoals de Friese Campus van de Rijksuniversiteit wordt genoemd. Na de renovatie is het nieuwe faculteitsgebouw een stuk duurzamer worden. Door de betere isolatie en 362 zonnepanelen op het dak, wordt er geen gas meer verbruikt. Alles is elektrisch (all electric), ook de verwarming. Dit is bijzonder voor een monumentaal gebouw als deze. Door deze aanpassingen is het gebouw verduurzaamd en van energielabel G naar energielabel B gegaan. Hiermee heeft Leeuwarden het eerste monumentale, all electric onderwijsgebouw van Nederland.
Dit project is een mooi voorbeeld van de ketenaanpak van GeoComfort en de Installect bedrijven. In het voortraject heeft Installect Advies de inpassing van de WKO en de warmtepompen voor haar rekening genomen en de vergunning aangevraagd. Vervolgens hebben wij (GeoComfort) het bodemenergiesysteem gerealiseerd; In dit geval een GT45 & GeoWP340-SKID. Na het inbedrijfstellen is Insted ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van het systeem.
Met de ketenaanpak ontzorgen we onze klanten van A tot Z. Van ontwerp & advies, realisatie, tot onderhoud en beheer; alles onder één dak en volledig gecertificeerd conform BRL11000 & BRL6000-21. Bedankt ITBB voor het vertrouwen en de mooie opdracht.

Info