Gemeentehuis, Ermelo

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

Het gemeentehuis in Ermelo is tegenwoordig niet alleen meer een gemeentehuis. Het gebouw huisvest de bibliotheek, het streekarchivariaat, het steunpunt van de politie en de dienstverlening van de gemeente.
In de aanbesteding is Installect advies ingeschakeld door Boersema Installatie adviseurs om een bodemtechnische haalbaarheidsstudie te doen. Ook hebben ze het BRL-ontwerp en de waterwetvergunningsaanvraag voor hun rekening genomen. GeoComfort heeft hier een GT30 & een GeoWP167-SKID geleverd.
Er is gekozen voor een combinatie van opwekkers; een water-water warmtepomp aangevuld met bestaande CV-ketels. Met deze opzet kan het overgrote gedeelte van de verwarmingsenergie met een goed rendement geleverd worden met de warmtepomp. Het restant van de verwarmings energie en het tapwater komt voor rekening van de CV-ketels. Door de renovatie is het energielabel van het gebouw van D naar A gegaan.

Info