Het Baken Hoorn

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

Het baken in Hoorn vormt al jaren de thuisbasis van Omring, een organisatie die voorziet in wonen met zorg. Om de duurzaamheidsambities van de Omring kracht bij te zetten, is het Baken verduurzaamd met de een bodemenergiesysteem. We hebben hier een monobron van 25 gerealiseerd (GT25) met daarbij een passende warmtepomp SKID (GeoWP190-SKID) in opdracht van Klaver Klimaattechniek.

Info