Holiday Inn Express hotel, Almere Buiten

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

In opdracht van Lomans hebben we een GT20 in combinatie met een GeoWP145-SKID geleverd voor dit project. Om aan de gasloze ambitie te kunnen voldoen is er hier gekozen voor combinatie tussen water-water warmtepompen en lucht-water warmtepompen. Ook zorgt de combinatie van opwekkers voor een redundant systeem. Wel zo fijn voor een hotel.
In het voortraject heeft zusterbedrijf Installect advies het ontwerp van het systeem gemaakt en de waterwetvergunningsaanvraag verzorgt. GeoComfort heeft vervolgens het bodemenergiesysteem gerealiseerd. Voor onderhoud en beheer is zusterbedrijf Insted ingeschakeld.
We willen onze klanten zoveel mogelijk ontzorgen met een echte integrale aanpak. Dit doen we door samen te werken met onze zusters. Zo is alles, van advies & ontwerp, tot realisatie & begeleiding tot onderhoud & beheer optimaal op elkaar afgestemd. Dat is bodemenergie volgens GeoComfort.

Info