Stadskantoor, Tilburg

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

Voor BAM Bouw en Techniek hebben we het bodemenergiesysteem geleverd voor de renovatie van het Stadskantoor te Tilburg. Het bodemenergiesysteem bestaat uit twee doubletsystemen, een GeoWP-SKID met twee warmtepompen en een GeoDC-SKID regeneratie module. We zijn als Installect bedrijven vanaf het begin betrokken bij het project. Installect advies heeft in het ontwerptraject een bodemadvies uitgevoerd voor de adviseur en de Watervergunningsaanvraag verzorgd. Een goed voorbeeld van een succesvolle integrale aanpak.

‘’BAM Bouw en Techniek is in opdracht van de gemeente Tilburg in 2018 gestart met de transformatie van Stadskantoor 1 naar een ontwerp van Dedrie architecten.’’

Info