Van Vulpen, Gorinchem

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description

Bij dit project hebben we een bodemenergiesysteem geleverd voor de nieuwbouw van het bedrijfsgebouw voor Van Vulpen te Gorinchem. We hebben een GeoThermic type GT15 monobron geleverd in combinatie met een GeoWP100-SKID c4. Ook de watervergunningsaanvraag hebben we voor opdrachtgever verzorgd. We in het voorstadium zijn betrokken geraakt via Boersema installatie adviseurs. Zij hebben Installect advies in het voortraject benaderd voor een haalbaarheidsstudie.

Van Vulpen is een multidisciplinaire en innovatieve aannemer/dienstverlener gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van infrastructurele netwerken voor het transport en de distributie van energie, water, gas, warmte, verlichting, data- en telecomverkeer. Ze voeren bijvoorbeeld gestuurde boringen uit en zijn niet onbekend met diverse boortechnieken. Om hun activiteiten ook in de toekomst met optimale effectiviteit uit te kunnen voeren heeft men gekozen om nieuw te bouwen op het industrieterrein Papland te Gorinchem, waar het bedrijf voorheen ook was gevestigd.