Veiligheidscentrum Sloterdijk, Amsterdam

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in
Description
Toen wij betrokken raakte bij dit project waren er verticale bodemwarmtewisselaars voorgeschreven in het ontwerp. Omdat de bodemopbouw in Amsterdam zeer geschikt is voor WKO-installatie, dachten wij dat een monobron een betere oplossing zou zijn. Samen met A. de Jong Schiedam hebben we hoofdopdrachtgever kunnen overtuigen van de voordelen van een open WKO-installatie en hebben we een GeoThermic type GT20 gerealiseerd.
Het toepassen van een monobron heeft een aantal voordelen t.o.v. verticale bodemwarmtewisselaars:
• Een GeoThermic levert een betere energieprestatie (betere energieoverdracht, beter rendement).
• Een GeoThermic heeft een hoge leveringszekerheid en constantheid door een constante aanvoertemperatuur. Hierdoor is het comfortniveau van gebruikers te garanderen.
• Bij de GeoThermic is sprake van 1 boring in plaats van verschillende perforaties in de bodem.
• Er worden in de GeoThermic geen toevoegingen / glycol gebruikt, derhalve is er geen kans op vervuiling van grondwater en bodem.
Info