Hotel Okura, Amsterdam

Description

GeoComfort is betrokken bij een WKO-installatie voor het prestigieuze Hotel Okura Amsterdam. Opdrachtgever is Van Dorp installaties (VDi) Amsterdam.

Het hotel aan de Ferdinand Bolstraat ligt dicht tegen de Amsterdamse grachtengordel aan en torent met z’n 23 verdiepingen hoog boven de stad uit. De hotelorganisatie heeft het milieu en duurzaamheid hoog op de agenda staan en wil in het kader van onder andere het klimaatakkoord aan nieuwe eisen voldoen. Een bijkomende aanleiding is de technische levensduur van onder meer  de bestaande koelmachines en luchtbehandelingskasten.

Masterplan
Medio 2015 hebben Ronald Crombosch – Chief Engineer van Hotel Okura Amsterdam – en het installatietechnische adviesbureau Huygen Elwako Raadgevende Ingenieurs B.V. (HE-adviseurs) een Masterplan ontwikkeld voor verduurzaming van de technische installatie. Het Masterplan is opgedeeld in diverse fases met een horizon van circa 15 jaar, waaronder de realisatie van een WKO-installatie. Voor de betreffende werkzaamheden heeft HE-adviseurs in eerste instantie een volledig bestek uitgewerkt voor het vervangen van de bestaande centrale koude-opwekking. Na een aanbestedingsprocedure is de opdracht hiervoor aan Van Dorp installatietechniek gegund. Tijdens de engineeringsfase is in overleg met Hotel Okura Amsterdam en HE-adviseurs het realiseren van de WKO-installatie naar voren getrokken. Vervolgens hebben Van Dorp Installatietechniek en HE adviseurs de technische realisatie nader uitgewerkt en omschreven.

Monobron
De inbreng van GeoComfort bestaat uit de realisatie van twee monobronnen. Deze oplossing biedt specifieke voordelen, zeker in de dichtbebouwde stadsomgeving. De grondwaterstroming ter plaatse is bepalend voor de bronpositie, waarbij voorkomen moet worden dat de koude en warme bron elkaar beïnvloeden. Aangezien bij een monobron de warme bron zich boven de koude bevindt, is dit bronsysteem zeer flexibel te plaatsen. Zo kan de monobron relatief dichtbij het gebouw gesitueerd worden, hetgeen een kostenbesparend effect heeft.

Technische ruimte
De keuze voor de monobron betekent ook winst in de technische ruimte van het hotel. Bij de GeoComfort monobronnnen is namelijk alle relevante techniek zoals de wisselaar en flowkering ingebouwd in het bronsysteem, zodat er alleen voor de regelkast nog een positie in de technische ruimte nodig is. Het feit dat in alle GeoComfort monobronnen een ondergrondse warmtewisselaar (TSA) wordt toegepast, maakt een separate drukhoudinrichting overbodig. Hierdoor wordt het systeem meteen ook robuuster.

Ervaring
Naast de realisatie van twee monobronsystemen – inclusief boringen – zijn wij bij dit project verantwoordelijk voor het detailontwerp en de oplevering van de WKO-installatie. Opdrachtgever Van Dorp installaties (VDi) en Hotel Okura Amsterdam kozen voor GeoComfort na bezoek aan verschillende referentieprojecten. Daarbij gaf onze ruime ervaring in de hotelwereld en het feit dat we al eerder monobronnen in Amsterdam hebben opgeleverd mede de doorslag.

 

Info
Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in