GeoComfort goes international!

GeoComfort & de Installect bedrijven zijn met Priva en BOM groep betrokken bij het ontwerp en de realisatie van 2,5 hectare orangerie in Shanghai China! Voor de conditionering van het enorme complex wordt een bodemenergiesysteem toegepast. De mega-broeikas zal voornamelijk een toeristische functie hebben en beschikt daarnaast over eigen horeca gelegenheden.

GeoComfort levert voor dit project de componenten ten behoeve van 4 volledige doubletsystemen. De doubletsystemen bestaan naast 8 bronnen uit 4 prefab SKID frames. De componenten worden in onze werkplaats in Nederland samengebouwd en getest, waarna de onderdelen in containers richting China vertrekken. In de zomer van 2015 worden de eerste containers verscheept naar Shanghai. Vanuit de Installect bedrijven verzorgt Installect advies het ontwerp en de begeleiding van het bodemenergiesysteem tot en met inbedrijfstelling.

De Installect bedrijven zien door internationaal groeiende markten en geschikte bodemsituaties kansen in Azië en Noord-Amerika. Door “in zee” te gaan met de juiste partners en nauwkeurig op zoek te gaan naar geschikte projecten zorgen we samen voor internationale verduurzaming.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in