Geocomfort is BRL gecertificeerd en erkend!

 

GeoComfort is in het kader van de BRL11000 ‘Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen’ en de BRL6000-21 ‘Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen’ gecertificeerd.

Bedrijven die werkzaamheden verrichten aan ontwerp, realisatie en onderhoud (exploitatie) van bodemenergiesystemen en energiecentrales moeten conform de AMvB Bodemenergie per 1 oktober erkend en gecertificeerd zijn. De overheid stelt hiermee eisen aan bodemenergiesystemen met als doel robuuste en betrouwbare bodemenergiesystemen, energiebesparing en duurzaam gebruik van de ondergrond.

Wij zijn gecertificeerd op alle BRL11000 scopes Ontwerp, Detail engineering, Realisatie en Beheer en onderhoud en de BRL6000-21 scope Realisatie.

Met het BRL11000 certificaat is vervolgens de erkenning bij Bodem+ aangevraagd en inmiddels afgegeven. De BRL-certificaten en erkenning zijn integraal door de Installect bedrijven verkregen (GeoComfort maakt onderdeel uit van de groep). GeoComfort en zusterbedrijven voldoen hiermee volledig en tijdig aan alle overheidseisen met maximale integratie van de scopes bedenken, bouwen en beheren.

U kunt blijven rekenen op ons vakmanschap en de hoge kwaliteitstandaard!

 

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in