GeoComfort levert collectief bodemenergiesysteem voor Houthavens Amsterdam

 

Ontwikkelaar Heren2 creëert 120.000 m² creatieve bedrijvigheid in de Houthavens. Heren2 heeft het gebied de afgelopen jaren herontwikkeld tot een modern, levendig bedrijvenpark met diverse duurzame gebouwen. GeoComfort is bekend in het gebied door het project Porcellis (hoofdkantoor Calvin Klein) dat onlangs is opgeleverd door GeoComfort aan Bennink Klimaattechniek.

GeoComfort gaat een energiesysteem leveren bestaande uit een GeoDoublet met twee warmtepompen geïntegreerd in de volledig gestandaardiseerde GeoWP-SKID. Voor optimale inzet van het bodemenergiesysteem wordt de GeoWP-SKID uitgebreid met een regeneratievoorziening, het zogenaamde GeoDC-SKID.

Naast een goed functionerend bedrijfsgebied wordt de Houthavens ook een plek waar het aangenaam verblijven is voor zowel de werknemers van de vele bedrijven die er gevestigd zijn alsmede voor de bewoners van de naastgelegen woonwijken. Dit wordt gerealiseerd door de openbare ruimte duurzaam en hoogwaardig in te richten. De havens krijgen door de aanwezigheid van bruisende horeca en culturele bezigheden, zoals het Theater Amsterdam, weer levendige kades.

In deze fase wordt een 4-tal gebouwen ontwikkeld met hotel- en kantoorfuncties. Het bodemenergiesysteem maakt gebruik van een collectieve WKO-installatie. De GeoWP-SKID draagt zorg voor de opwekking en distributie van warmte en koude naar de gebouwen. Ieder gebouw beschikt over een eigen ‘afgifte SKID’ zodat optimaal gestuurd kan worden op de wensen van de gebruiker.

Door het integrale ontwerp van het bodemenergiesysteem is het zelfs mogelijk om onderling energie uit te wisselen. Op deze manier is het op een warme kantoordag bijvoorbeeld mogelijk om de energie uit de kantoren in te zetten voor de verwarming van het zwembad in het hotel.

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in