Track record bepalend voor renovatieproject Herman Gorterpanden

Het Rijksvastgoedbedrijf ontwikkelt in drie aaneengesloten panden aan de Herman Gorterstraat in Utrecht tot een eigentijds en duurzaam rijkskantoor. De vraag vanuit het Rijksvastgoedbedrijf voor deze renovatie is helder: minder energieverbruik, energieopwekking op locatie en het huidige energielabel B moet stijgen naar A++++. Niet voorschrijven, maar inschrijven was hierbij het devies, waardoor diverse partijen met een bewezen staat van dienst, verschillende concepten hebben uitgewerkt. Samen met De Groot, Dura Vermeer en DWA heeft GeoComfort een maatwerkoplossing bedacht voor het gebouwencomplex. Na een intensief aanbestedingstraject heeft GeoComfort de opdracht ontvangen voor de uitvoering.

Duurzaam comfort voor het nieuwe rijkskantoor
De basis van de installatie voor dit nieuwe rijkskantoor wordt gevormd door een bodemenergiesysteem dat duurzame warmte en koude levert aan de gebouwen. Voor het opwekken van de benodigde warmte en koude, komt op een centrale plek een opwekkingsinstallatie, die bestaat uit gestandaardiseerde SKID-modules. Het bodemenergiesysteem zal bestaan uit een doubletsysteem met een warmte en koude bron, waaruit meerdere warmtepompen op een duurzame manier warmte opwekken. Duurzame koeling wordt rechtstreeks uit de WKO-installatie geleverd óf door aanvullende koeling vanuit de warmtepomp, tijdens de warmste zomerdagen. Het bodemenergiesysteem is zo ontworpen dat het in staat is om het gebouw gelijktijdig te voorzien van duurzame koeling en -verwarming.

 

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share
Tagged in