RenGeoComfort levert WKO-installatie voor stadhuis Zutphen

  De gemeente Zutphen heeft ingezet op verduurzaming van het in 1994 in gebruik genomen stadhuis. GeoComfort levert hiervoor de GeoDoublet 40. Dit energieopslagsysteem vormt een uitbreiding op de bestaande

Share
Renovatie 1e WKO-installatie Energieonderzoek Centrum Nederland

  In opdracht van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in Petten wordt de allereerste WKO-installatie van GeoComfort volledig vernieuwd. Het bodemenergiesysteem is in het jaar 2000 in bedrijf genomen en is

Share
Stadsschouwburg Utrecht stap voor stap energiezuiniger

  De Stadsschouwburg in Utrecht is vandaag aangesloten op een zogenoemde warmte-koudeopslag. Dat betekent dat er water wordt gebruikt om het pand te verwarmen en te verkoelen. Het gaat volgens

Share
De ‘’Scope of work’’ van een WKO-leverancier

  “Leveren jullie het energiedak niet?” Een logische vraag van één onze klanten bij een nieuw project in Amsterdam. Het blijkt soms lastig uit te leggen dat we wél een

Share
86% energiebesparing bij datacenter Schuberg Philis!

  Tussen 2009 en 2012 is het datacenter van Schuberg Philis ingrijpend verduurzaamd. Het resultaat is verbluffend: 86% besparing op energie! Er is niet alleen gekozen voor het implementeren van

Share
ECR De Statenhof in Leiden

  De Statenhof in Leiden is een serviceflat die in 1972 gebouwd is en recent door ECR aangekocht. European Care Residences, afgekort ECR, is een organisatie die woonzorgvoorzieningen ontwikkelt in

Share
GeoComfort levert collectief bodemenergiesysteem voor Houthavens Amsterdam

  Ontwikkelaar Heren2 creëert 120.000 m² creatieve bedrijvigheid in de Houthavens. Heren2 heeft het gebied de afgelopen jaren herontwikkeld tot een modern, levendig bedrijvenpark met diverse duurzame gebouwen. GeoComfort is

Share
Verduurzaming klimaatinstallatie AFAS Circustheater Scheveningen

  Het AFAS Circustheater heeft meer dan 100 jaar historie. Het werd in de beginjaren van de vorige eeuw geopend door Circus Schumann. Sinds de jaren ’90 is het theater

Share
10 jaar instandhouding ASN Bank en WZC Rietveld

  In opdracht van onze partner Klimaatservice Holland zijn we 10 jaar betrokken bij de volledige instandhouding van de geleverde monobronsystemen. Gedurende deze periode worden, naast het reguliere onderhoud, monitoring

Share
Geocomfort is BRL gecertificeerd en erkend!

  GeoComfort is in het kader van de BRL11000 ‘Ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud ondergrondse deel bodemenergiesystemen’ en de BRL6000-21 ‘Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen’ gecertificeerd. Bedrijven

Share